Yargıtay Başkanlığı en az ilköğretim mezunu takımlı işçi alımı! İŞKUR üzerinden müracaat…

Pehlione

New member
Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilana bakılırsa; Yargıtay Başkanlığı hizmet ünitelerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D hususu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak kelamlı imtihan neticelerina bakılırsa 279 daima emekçi alınacaktır.


 1. Aşçı Uzmanlık Alanı: Hamur, Pasta, Tatlı ustası


 2. Aşçı Uzmanlık Alanı: Dönerci, Kebapçı, Pideci ustası


 3. Aşçı Uzmanlık Alanı: Et hazırlık, Kasap ustası


 4. Aşçı Uzmanlık Alanı: Sıcak yemek ustası


 5. Garson


 6. Paklık nazaranvlisi


 7. Bahçıvan – Peyzaj Bahçıvanı

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,


 • Kamu haklarından yoksun olmamak,


 • İmtihanın son müracaat tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,


 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,


 • Kamu kurum ve kuruluşlarından rastgele bir sebeple nazaranvinden yahut mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,


 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli yahut muaf olmak)


 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son müracaat tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen başka sertifika/belgelere sahip olmak,


 • Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,


 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kararı olumlu sonuçlanmak,


 • İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasında belirtililk öncelikli durumlarını gösterir evraka sahip olmak.

 • Her aday, ilan edilen takımlardan sadece bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.


 • Ankara vilayetinde ikamet edenler müracaat yapabilecektir. Müracaatlarda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres ayrıntıları Raporunu müracaat mühleti içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.


 • Ön lisans seviyesindeki personel talebimize, ilgili KPSS puan tipinden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafınca KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Başkanlığımıza gönderilecektir. Bu adaylar için kura çekimi yapılmayacaktır.


 • İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesindeki müracaatların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza gönderilecektir.


 • İŞKUR tarafınca bildirilen müracaatlar içinden, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 12. hususu mucibince, istihdam edilecek takım sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura kararında belirlenecektir.


 • Mesleksel deneyimin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleksel deneyimin belirlenmesinde başvurulan mesleksel alanda toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet müddetleri dikkate alınacaktır.
Yargıtay Başkanlığı 279 Takımlı Emekçi Alımı için müracaatlar İŞKUR üzerinde başladı. Adaylara müracaat için 4 günlük mühlet verilmiş olup en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak müracaatlar geçerli sayılacaktır.

Adaylar müracaatlarını yalnızca Elektronik ortamda Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Kuralları uyan adaylar, müracaatlarını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri içinde Ankara İŞKUR Vilayet Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen yahut www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir.

Müracaat Yapmak İçin Tıklayınız!
 
Üst