Ulusal Saraylar Yönetimi en az lise mezunu işçi arıyor! Güvenlik nazaranvlisi alımı müracaat formu

Pehlione

New member
Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru kapsamında çalıştırılmak üzere 30 kontratlı işçi alımı yapacağını deklare etti. En az lise mezunu adaylar içinden istihdam gerçekleştireceğini açıklayan kurum, en az 60 KPSS puan koşulu arıyor. Ayrıyeten yayınlanan ilan ile müracaat sürecine ait merak edilen tüm ayrıntılar paylaşıldı. İşte müracaat ekranı…

Son Müracaat Ne Vakit?

Ulusal Saraylar Yönetimi işçi alımı müracaatları 9 Mart 2022 saat 9.30’da başlayıp, 18 Mart 2022 saat:23.59’a kadar devan edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı Meslek Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile online olarak müracaatlarını tamamlayabilecek.

Ne Kadar Maaş Verecek?

Ulusal Saraylar Yönetimi istihdamını sağlayacağı Müdafaa ve Güvenlik gorevlisi için net 6.632,73 TL maaş ödenecek.


Müracaat Kuralları Neler?


 • Müracaat özel koşullarına sahip olmak,


 • 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kurallara sahip olmak.


 • 18 yaşını tamamlamış olmak.


 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kararı olumlu olmak.


 • Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.


 • Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken nazaranvden yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak.


 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş olmak.


 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile bakılırsavini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


 • 657 sayılı Kanunun 4/B hususu kapsamında kontratlı işçi durumunda bakılırsav yapmakta iken, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 1 inci unsurunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet mukavelesi asıllarına muhalif hareket etmesi niçiniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut mukavele devri ortasında mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında bir daha istihdam edilemez.
Özel Müracaat kaideleri Neler?


 • ÖSYM tarafınca 2020 ve 2021 senelerında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanlarında lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve lise mezunları için KPSS P94 puan tipinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


 • 10/6/2004 tarihindeki ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu hususunda belirtiler koşullar ile “Özel Güvenlik bakılırsavlileri Sıhhat Kuralları Yönetmeliği’nde belirtilen sıhhat koşullarına sahip olmak,


 • Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak yahut Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak yahut bu evraklar için ilgili kurumlara müracaatta bulunmuş olmak. Fakat, kelamlı imtihan kararında atanmaya hak kazananlara ait duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz mühleti içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama süreçleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.


 • (Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası yahut bunlar için müracaatta bulunulduğuna ait ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış evrakların tam ve okunaklı bir biçimde Meslek Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve art yüzlerinin ikisini birden tam ve okunaklı olarak Meslek Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adayların müracaatları kabul edilmeyecektir)


 • Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.


 • Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı tarafınca daha evvel tıpkı unvan için yapılan kelamlı imtihana katılmaya hak kazanmamış olmak. (Aynı unvan için daha evvel yapılan kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir)
RESMİ İLAN METNİ
 
Üst