Oyun terapisi

MüzminBekar

New member
Oyun terapisi, oyunun çocuğun kendini söz edebilmesi için doğal ortamda bulunması temeline dayanır. Çocuklar çeşitli araç gereç ve oyuncaklarla oynarken onların kendi kendilerine kurdukları oyun sisteminden, oyuncakları kullanma biçimlerinden ve oyuncaklarla kendi ortalarında kurdukları bağlantıdan onların hislerini, reaksiyonlarını, nefretlerini, sevgilerini, temel gereksinimlerini, saldırganlıklarını ve benzeri davranışları hakkında bu türlü fikir edinilebilir.
Bu, yetişkinlerin, rahatsızlıkları ve problemlerini konuşmaları üzere; çocuklarında hislerini ve problemlerini dışa vurmalarına imkan verilen bir terapi usulüdür. Çocuklarla yapılan psikoterapi sürecinde sözel irtibata dayalı teknikler hudutlu kalmakta, çocukların tabiatına en uygun sistem olan “ oyun terapisi“ tekniği kullanılmaktadır.
Oyun terapisi, çocuğun içe atılmış saldırganlık itkilerini, şuur altı isteklerini, yılgılarını, endişe ve korkularını oyun ortasında açığa çıkarmak, deşarj ederek onun davranım bozukluklarının sebeplerini anlamakta kullanılan bir tekniktir. Hem bilgi sağlamak, birebir vakitte terapi için kullanılır.( Tan, 1992)
OYUN TERAPİSİNİN MÜHLETİ
Kısa periyodik oyun terapisi ortalama 10 seans ve daha fazla sürmektedir.
Uzun periyodik oyun terapisi 1 yıl ve daha uzun sürmektedir. Tabi ki bunlar aile ve kişisel farklılıklar doğrultusunda değişebilmektedir.
OYUN TERAPİSİNİN EHEMMİYETİ
Çocukların lisanı oyun; sözleri oyuncaklardır. Çocuğun ruhsal yapısını yakından görmek, var ise patolojilerini saptamak ve uygunlaştırmak için en tesirli yol ‘oyun terapisi’ formülüdür. Çocuğun dışarıdaki gerçekliği, içeride nasıl algıladığı değerlidir. Bunu yalnızca oyun ve oyuncaklar yoluyla bize bildirir. Oyun terapisinde temel nokta, çocuğun ego gücünü geliştirmektir.
OYUN TERAPİSİNDE GAYE NEDİR?
-Çocukların lisan gelişimleri bilişsel gelişimlerine bağlıdır, çocukların dünyalarında neler olup bittiği ile ilgili bağlantısı oyun yoluyla kurarlar.
-Çocuklara iç dünyalarını anlatma fırsatı verir.
-Oyun terapisindeki oyuncaklar çocuğun sözleri ve oyundaki aktivite lisanıdır.
-Yetişkinler için psikoterapi ne ise çocuklar için oyun terapisi odur.
-Oyun terapisinin inançlı ortamında çocuk olumlu ve olumsuz durumları bir ortada yaşayarak öğrenir ve beraberinde his ve bilişleri(beyin) de yaşantısal olarak da gelişmiş olur.
-Oyuncakların kullanması çocuklara korkularını, dehşetlerini, fantazilerini suçluluk hislerini insanlardan epey nesnelere transfer etmelerini sağlar.
-Oyun sırasında çocuk sembolik de olsa travmatik olayla ilgili bir endişe ve tecrübe yaşadığında bu soruna tahlil arayışına geçecektir, bu biçimdelikle çocuğun sorunla baş etme ve ahenk sağlama hünerleri de gelişmiş olacaktır.
-Gerçek hayatta denetim edilemeyen durumların oyun terapisinde sembolik yansımalarla birlikte denetimli olarak yaşanıyor olması oyun terapisinin bir öbür değerli işlevidir.
 
Üst