Öğretmen vilayet dışı tayin müracaatları ne vakit? MEB müracaat tarihini ve bilgileri deklare etti!

Pehlione

Global Mod
Global Mod
Ulusal Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında nazaranv yapan takımlı öğretmenlerin, 2021 yılı vilayetler ortası isteğe ve mecburî çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme süreçleri, 17/04/2015 tarihindeki ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kararları doğrultusunda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. İşte detaylar…


  • Müracaatlar 29 Temmuz 2021 – 2 Ağustos 2021


  • Atamalar 3 Ağustos 2021


  • İlişik Kesme 4Ağustos 2021 tarihi prestijiyle

  • Adaylığı kaldırılmış olmak,


  • 31 Aralık 2021 tarihi prestijiyle bulundukları vilayette en az üç yıllık çalışma müddetini tamamlamış olmak,


  • 652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 4’üncü hususu kapsamında kontratlı öğretmen olarak vazife yapmakta iken üç yıllık çalışma müddeti sonunda öğretmen takımına atananlar bakımından, bu kısmın 1 ve 2’nci hususuna ek olarak öğretmen takımına atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi prestijiyle bir yıllık çalışma müddetini tamamlamış olmak, kaideleri aranacaktır.
1. Müracaatlar, “mebbis.meb.gov.tr” yahut “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Müracaat Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Müracaat Formu’na yansıtılacak kimlik, tahsil, Bakanlık atama alanı, hizmet müddeti, hizmet puanı ve gibisi ayrıntılarını müracaat yapmadan evvel MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) denetim ederek yanlış ya da eksik ayrıntılarının düzeltilmesini evraka dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup müracaat kayıt süreci yapıldıktan daha sonra hizmet puanlarına tesir edecek değişiklikler müracaat sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına tesir edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan evvel tamamlamaları gerekmektedir.

4. Vilayetler ortası yer değiştirme müracaatında bulunan öğretmenler, birebir ya da farklı vilayetlerden en epeyce 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri haricinde 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Fakat 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, sırf tercih ettiği vilayetteki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü temeline nazaran bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

5. Müracaat kaidelerini taşıyan öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin mecburî çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecektir. Buna göre;

5.1. Zarurî çalışma yükümlülüğü bulunmayan, mecburî çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zarurî çalışma yükümlülüğünden muaf olan yahut mecburî çalışma yükümlülüğünü 31 Aralık 2021 tarihi prestijiyle tamamlayacak olan öğretmenlerin tercihlerine tüm hizmet alanlarındaki eğitim kurumları,

5.2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında vazife yapan ve zarurî çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden bu yükümlülüğünü 31 Aralık 2021 tarihinden daha sonraki bir tarihte tamamlayacak olanların tercihlerine dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları,

5.3. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında nazaranv yapan zarurî çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; sıhhat ve eş durumu mazeretleri niçiniyle zarurî çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlara, misyon yaptıkları vilayet ve öteki vilayetlerdeki dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları, açılacaktır.

6. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile öbür kamu kurum ve kuruluşlarında süreksiz olarak nazaranvli olup 30 Eylül 2021 tarihine kadar takımlarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden takımlarının olduğu vilayette en az 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bunlardan en geç 1 Ekim 2021 tarihi prestijiyle atandıkları eğitim kurumunda bakılırsave başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

7. Yurt haricinde gorevlendirilenler ile aylıksız müsaadeli olan öğretmenlerden yurt dışı bakılırsav müddeti yahut aylıksız müsaadelerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, başka koşulları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme müracaatında bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi prestijiyle bakılırsavine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

8. Spor liseleri ve hoş sanatlar liseleri haricindeki eğitim kurumlarında nazaranvli görsel sanatlar, müzik ve vücut eğitimi alan öğretmenlerinden daha evvel ilgili mevzuatına nazaran spor liseleri ile hoş sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren ortadan beş yıldan fazla müddet geçmemiş olması koşuluyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

9. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

10. Vilayetler içinde yer değiştirme müracaatında bulunan öğretmenlerden misyon yaptığı il/ilçe haricinde bulunanlar, her türlü irtibat aracıyla takımının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle müracaatlarının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de müddeti ortasında müracaatları onaylayacaktır. Elektronik Müracaat Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere sonrasındasında imzalattırılacaktır.

11. Müracaatlar sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince onaylandıktan daha sonra geçerlilik kazanacak ve bu ünitelerin rastgele biri tarafınca onaylanmadan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

12. Müracaat müddeti ortasında öğretmenler, bakılırsavli oldukları eğitim kurumuna ya da takımlarının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

13. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında nazaranvli öğretmenler ile takımları il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, müracaatlarını takımlarının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

Duyurunun Tamamı İçin Tıklayınız!
 
Üst