KPSS 60 ile Yargıtay en az İlköğretim mezunu ve işçi alımı yapacak! Müracaatlar ne vakit başlayacak?

Pehlione

Global Mod
Global Mod
Yargıtay Başkanlığı en az İlköğretim mezunu ve en az KPSS 60 puan ile daima personel, bilişim çalışanı ve kontratlı işçi alımı yapacağını duyurdu. 3 farklı ilan ile toplamda 493 işçi alacağını ilan eden kurum, İlanlar ise müracaat koşullarına ve tarihine ait merak edilen tüm bilgileri adaylar ile paylaştı. Daima personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken öbür iki alım ise www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden yapılacak. İşte Yargıtay işçi alımına ait tüm ayrıntılar ve resmi ilan metni…

Yargıtay Başkanlığı en az İlköğretim mezunu ve en az KPSS 60 puan ile 279 daima emekçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan resmi ilan ile tüm ayrıntılar belirtildi.

Müracaatlar Ne Vakit Başlayacak?

Yargıtay 279 daima personel alımını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Müracaat kaidelerini taşıyan adaylar müracaatlarını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri içinde Ankara İŞKUR Vilayet Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen yahut www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabilecekler

Müracaat Koşulları Neler?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından yoksun olmamak,

3. İmtihanın son müracaat tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından rastgele bir sebeple bakılırsavinden yahut mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli yahut muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son müracaat tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen başka sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kararı olumlu sonuçlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasında belirtililk öncelikli durumlarını gösterir evraka sahip olmak,

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istidam edilmek üzere 2 Bilişim İşçisi alımı yapacak. Yayınlanan resmi ilan ile tüm ayrıntılar belirtildi.

Müracaatlar Ne Vakit Başlayacak?

Yargıtay Bilişim Çalışanı alımı müracaatları 21 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 25 Haziran 2021 tarihine kadar www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik müracaat yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Müracaat Koşulları Neler?

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yazılı genel koşullan haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurasına kabul edilmiş yurt haricindeki yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler haricinde kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt haricindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin suramı ve idaresi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen müddetlerde 2 kat için en az 3 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak. (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4 üncü unsurunun (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ve özel kesimde Toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle personel statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır.) e) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, ağır iş temposuna ayak uydurabilen ve kadro çalışmasına yatkın olmak,

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kararı olumlu olmak,

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istidam edilmek üzere 2 Bilişim Çalışanı alımı yapacak. Yayınlanan resmi ilan ile tüm ayrıntılar belirtildi.

Müracaatlar Ne Vakit Başlayacak?

Yargıtay kontratlı işçi alımı müracaatları 7 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 11 Haziran 2021 tarihine kadar www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik müracaat yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Müracaat Koşulları Neler?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunda belirtilen genel kurallara haiz bulunmak,

b) Müracaat tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

c) nazaranvini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

e) Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman konumlarına başvuracak adayların müracaatın son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve daha sonrası olanlar müracaat edebilir.)

f) Muhafaza ve güvenlik bakılırsavlisi konumuna başvuracak adayların müracaatın son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve daha sonrası olanlar müracaat edebilir.)

g) 2020 yılı KPSS(B grubu) imtihanına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan cinsinden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan çeşidinden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan çeşidinden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve müdafaa ve güvenlik nazaranvlisi durumu için en az 70 puan almış olma kuralı aranacaktır.

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kararı olumlu olmak,

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuruna bakılırsa kontratlı olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet kontratı temellerine ters hareket etme sebebiyle rastgele bir Kurumca mukavelesi feshedilmemiş olmak,

j) Mukavele devri içerisinde 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası sonucu ile belirlenen istisnalar hariç kontratını tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan evvel tekrar kontratlı durumlarda istihdam edilemezler.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ
 
Üst