İnatçılık ve inatçılığa karşı aile tavırları

MüzminBekar

New member
Çocuklar, büyüyünceye kadar birtakım gelişim devirlerinden
geçerler.İnatçılık ta bu gelişim devirlerinin kimilerinde ortaya çıkan doğal bir özelliktir.
İnat, bireyin kabul edilebilen, ya da aşikâr bir niye olmadan rastgele bir olayda ve davranışta ısrarcı olmasıdır.

18 aylıktan başlayıp 4 yaşına kadar geçen bir sureci kapsar.bu vakitte çocuk ,kendinin farkına varmıştır. Kişiselleşme gayreti ortasındadır. Bu periyot 2 YAŞ SENDROMU ismi ile de anılır. Tıpkı biçimde ergenlik çağında da kendini kanıtlamak gayreti ortasında olan ergen inatçı davranışlar gösterebilir.

Bu özel durumda aile dikkatli olmalı ve gelişim süreci ortasında birtakım konulara dikkat etmelidir. Dikkat edilmediği durumda aile ve çocuk kuvvetlikler yaşamakta ve ortalarındaki bağlantılar bozulmaktadır.

1-Çocuğun inadına karşı, inatla karşılık verilmemelidir.
2-18 ay-4 yaş içindeki süredeki inatçılık, gelişmenin doğal bir özelliği olarak benimsenmelidir.
3-Yetişkin, inatçılığa karşı inatla bir tavır sergilerse, çocukta KİŞİLİK özelliği olarak yerleşmesine sebep olur.
4-Çocuklardan beklenen davranışlar açıkça ve anlaşılır biçimde anlatılmalıdır.
5-Çocuklara yapılacak açıklamalar, temel muhtaçlıkları doyurulduktan daha sonra yapılmalıdır. Beslenme, uyku, paklık üzere.
6-İnat sırasında çocuğun dikkati öteki istikamete çekilmelidir.
7-Çocuktan gelen istekler, inat davranışı mühletince değil; olağana döndükten daha sonra tahminen yerine getirilebilir.
8-Çocuğun her davranışına kusur bulup müdahele etmemek gerekir.
9-Bazı olumsuz davranışlar da görmezden gelerek unutturulabilir.
10-Kardeşler içinde ayrım yapmamak gerekir ki inatçılık davranışının oluşmasına ortam hazırlanmasın.
11-‘’Falanca üzere inatçı, filanca da bu biçimde inatçıydı’’ üzere etiketlemelerden kaçınmak gerekir.
12-Bazı çocuklarda, çoklukla çalışan annelerin çocuklarında da dikkat çekmeye yönelik inatçılık görülebilir. Mümkün olduğu kadar bu biçimde anneler, bilhassa çocuklarıyla başbaşa kalabilecekleri, onunla konuşup, oynayabilecekleri müddetler yaratmalıdır.
13-Yetişkinler, bilhassa anne; baba da dahil deri temasına değer vererek, çocuklarını sevdiklerini her fırsatta hissettirmelidirler.
14-Genellikle alış-veriş esnasında bu tavırlara sık rastlanır. Çocuk, birşey alınması için tutturarak, yetişkini kullanmak ister. Zira, ‘’çocuk ağlamasın ne olacak, istediğini alıverin’’ diyen çok olacaktır.
15-Yukarıdaki niçinden dolayı konuttan çıkmadan çocuğun temel muhtaçlıkları karşılanmalı ve rastgele birşey alınmayacağı kararlı bir biçimde çocuğa söylenmelidir.
16-Ya da ‘’sana şöyleki bir şey almayı düşünüyoruz. Lakin, seçerek, bakarak alacağız, çabuk etmemelisin’’ üzere ön konuşma kesinlikle, vurgulu ve kararlı biçimde yapılmalıdır.
17-Eğer sonucumız kararsa ağlasa da, tepinse de çocuğun dediği o anda yapılmamalıdır.
18-Çünkü, çocuk, yetişkine karşı nasıl başarılı olacağını öğrenir.
19-Çocukla konuşurken, isteğimizi belirtirken uygun bir göz kontağı kurulmalı; inat davranışı meydana geldiğinde bakışlarımızla hatırlatıcı olmalıyız.
20-Tuvalet eğitimi verilirken hassas olunmalı, çocuk ruhen ve kas gelişmenini tamamlamadan ısrarla bu eğitim verilmeye çalışılmamalıdır
21- Çocuktaki gelişim sürecinin özellikleri her vakit için dikkate alınmalıdır.
22- İnat davranışı karşısında 18 aylık çocuğa ve 4 yaşındaki çocuğun yaş özelliklerine bakılırsa davranışlar farklı olacaktır.
23- Yetişkinler tavırlarında kararlı olmalıdır.
24- Kararlı tavır vücut lisanı ile kesinlikle destekleyici olmalıdır.
25- Ebeveyn, tavrına evvel kendi inanmalı ki uygulamada sorun yaşanmasın.
26-Çocuğun makul istekleri yerine getirilmeli, fakat, tüm makul isteklerde bir hudut olmalıdır.
27-Ergenlik çağında inat ortamı yaratacak konumlardan kaçınılmalıdır.
28- Anne ve babanın tavırları ortak olmalıdır ki ergen sorun yaşamasın. Ebeveynlerden biri başkasına olumsuz hisler taşıyor ve bunu ergene hissettiriyorsa inatlaşma durumu yaratılmış olur. Zira, bir taraf her türlü isteği hudut tanımadan yerine getirmektedir. O kişi sevilir. Öteki taraf hudut koymaya çalıştığı için makus taraf olur.
29-Her yaşın kendine has özellikleri vardır ve geliştirilecek davranışların müddeti, çeşidi, uygulanış biçimi, vakti, ortamı vb. farklı olacaktır.
30-Yukarıda hazırlamış olduğum hususlar dikkate alınsada detaylar ve özelliklere uygun davranma hünerleri için uzmandan yardım almakta fayda vardır.

ÖZNUR SİMAV

PEDAGOG- AİLE VE BAĞLANTI DANIŞMANI
 
Üst