Hareketlerin gölgesinde Tıp Bayramı: Sıhhat çalışanlarının talepleri ne?

TerraNova

New member
Sıhhat çalışanları, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) davetiyle 14-15 Mart’ta bir sefer daha iş bırakacak. Sıhhat çalışanları, yaşadıkları problemlere dikkat çekmek ve taleplerini açıklamak için beyaz önlüklerini giyerek Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden Kadıköy İskele Meydanı’na kadar yürüdü.

TTB Merkez Kurulu Lideri Şebnem Korur Fincancı burada yaptığı konuşmada şunları söylemiş oldu:

“Aylardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Aylardır yürüyüşlerle, forumlarla, nöbetlerle, g(ö)revden g(ö)reve koşarak taleplerimizi haykırıyoruz. Haklarımız için sürdürdüğümüz çabada, 14 Mart Tıp Bayramı’nın, Büyük Beyaz G(ö)rev’imizin arifesinde, Büyük Beyaz Buluşma’mızı karanlığa inat beyaza kesmiş bir İstanbul’da gerçekleştiriyoruz bugün. Sıhhat Bakanı bizlere bayram mektubu göndermiş, bilmem size de geldi mi? Nasıl bayram mektubuysa artık; ‘haklarımız, taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz lisanın, tavırdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir’ demiş. Haklarımızı nasıl talep etmemiz gerektiğini söyleyivermiş kendince. Hastalarımızı ihmal ettiğimizi ima etmiş, sesimizi duyurma üslubumuzu aşikâr ki beğenmemiş.

Fincancı, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Yoksulluk sonunun altına mahkûm ettikleri tabipleri, açlık sonunun altında fiyatlarla yaşamak zorunda bıraktıkları emeklileri, kölelik şartlarında çalışmaya zorladıkları gencecik meslektaşlarımızı lisanındaki şiddetle ananlar, bizleri her gün şiddetle karşı karşıya bıraktılar. daha sonra bize mektup yazıp; ‘Sorunların, aşılması kolay olsa gerek, aşılması kolay sıkıntılar olduğuna, gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum’ diyenlere soralım bu biçimde: kolay olsa gerekse niye bu vakte kadar tek bir adım atmadınız?”

“Ticari işletmeye dönüştürülmüş kamu sıhhat kurumları bu yükü kaldıramıyor”

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Doktorlar Odası, Ses İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş, Birlik Dayanışma Sendikası, İSTAHED ve İSAHED’in ortak basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu okudu.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Koronavirüs salgını, mevcut sıhhat sisteminin toplum sıhhatini korumak bir yana toplumun sıhhatini riske attığını, halkı salgınlardan, bulaşıcı ve kronik hastalıklardan korumadığını fazlaca açık bir biçimde ortaya çıkardı. Esirgeyici hekimliği önceleyen, birinci basamağı güçlendirilmiş, sevk zinciri ile çalışan kamucu bir sıhhat sistemi yerine ‘daha epey hasta bak, daha fazlaca para kazan’ mantığı ve performansa bağlı ödeme sistemiyle ticari işletmeye dönüştürülmüş kamu sıhhat kurumları bu yükü kaldıramıyor. Randevu mühletleri 5 dakikaya düşürülmesine karşın vatandaşlar MHRS üzerinden randevu bulamıyor. Gereç eksikliği niçiniyle ameliyatlar erteleniyor. Halkın sıhhatini tehlikeye atan bu sıhhat sisteminin yürütücüleri, özel sıhhat işletmeleri ve sermaye sahiplerini müdafaaya yönelik siyasetlere gelince hiç bir hudut tanımıyor. Salgın devri bu ülkede tabiplerin ve öbür sıhhat çalışanlarının ne kadar değersizleştirildiğini de ortaya çıkarmıştır. Vaat edilen özlük hakkı iyileştirmeleri yapılmamış, ortalama doktor maaşları yoksulluk hududu altına düşmüştür. Sıhhatte şiddet azalmak bir yana her gün, her an yaşanan rutin olaylar haline gelmiştir. Bugün gelinen evrede doktorlar, ‘artık bu koşullarda çalışamıyoruz’ diyerek istifa ederken, emekli olurken ya da genç tabiplerimiz yurt dışına göç ederken bize söylenen ‘Özel kesim epeyce veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum; varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren hekimlerimizi istihdam ederiz. Biz, asistan hekimlerimiz ile buralarda devam ederiz’ olmuştur.

Bu başarısızlığın bedelini ödemesi gereken, 20 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP Genel Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca söylenen bu kelamlar doktorlar içinde büyük bir kırgınlığa, öfkeye niye olmuştur. Karşılığımız açıktır: Tıbbın tarihi yazılmaya başladığından bu yana burada, bu topraklardaydık. Bugün de buradayız. Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleksel tecrübelerimize dayanan birikimimizle insanlara hizmet için çalışıyoruz. Biz, yıllar ortasında, ‘Doktorları ağaca bağlayın da kaçmasınlar’ diyen devlet liderlerini da ‘Doktorların gözü doymaz’ diyen kasaba siyasetçilerini de ‘Paracı hekimler gürültü yapıyor’ diyen sıhhat yöneticilerini de gördük, görüyoruz. Hepsi gitti, biz kaldık; mesleğimiz ve meslek onurumuz kaldı. Bugün de hiç bir yere çekip gitmiyoruz. Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin dermanı olmak, vefatla ve hastalıklarla çaba etmek, sıhhat ve şifa dağıtmak için dün, bugün olduğu üzere yarın da burada, bu topraklarda kalacağız. Ne ülkemizden ne mesleğimizden ne hakkımız olanı istemekten vazgeçeceğiz. Emeğimizi, mesleğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışanlara karşı 14-15 Mart’ta bütün vilayetlerde, bütün sıhhat kurumlarında g(ö)revde olacağız. Artık kelam bizdedir.”

10 talep sıralandı

Doktorlar, 10 acil talebi şu biçimde sıraladı:

– “TTB’nin önerdiği Sıhhatte Şiddet Yasası hemen yasalaşmalı; cezalar, ‘tutuksuz yargılanma’ ve ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ düzenlemelerinin uygulandığı hudutların üzerine çıkarılmalıdır.

– Kamu hastanelerinde bakılırsave yeni başlayan pratisyen ve asistan tabipler için temel fiyat (maaş sabit ek ödeme) yoksulluk sonunun en az iki katı, uzman tabipler için yoksulluk hududunun en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

– Özel sıhhat dalında çalışan doktorların toplumsal güvenlik primleri ‘prim ödeme tavanı’ üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafınca ödenmeli; fiyatları en az yoksulluk sonunun iki buçuk katı olmalıdır.

– Aile doktoru maaşları en az yoksulluk hududunun iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafınca inşa edilmeli, birebir standartlarda donanımı kamu tarafınca sağlanmalı, bütün masrafları Sıhhat Bakanlığı’nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.

– OSGB’lerde çalışan işyeri tabiplerinin fiyatları Türk Tabipleri Birliği’nin belirlediği minimum fiyat üzerinden ödenmelidir. Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli doktor maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen tabipler için taban 15 bin TL, uzman tabipler için minimum 18 bin TL’ye çıkarılmalıdır.

– Çalışma ortamlarımız ve şartlarımız güzelleştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün doktorlara nöbet fiyatı kesilmeden nöbet sonraki müsaade hakkı tanınmalı, intörn tabip fiyatları en az minimum fiyat düzebir daha çıkarılmalıdır.

– COVID-19, ‘illiyet bağı’ aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı; pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma hissesi uygulanmalı; tabipler için ek gösterge 7.200 olmalıdır. Sıhhat sistemi ve kurumsal sıkıntılar kaynaklı malpraktis davaları ile doktorları ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkum eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

– Doktorları de hastaları da mağdur eden, tabiplere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sıhhatini tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak biçimde düzenlenmelidir.”

Bakan Koca’dan Tıp Bayramı mektubu

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde, Türkiye genelindeki tüm tabiplere ve sıhhat hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek kümesindeki çalışanlara mektup gönderdi.

Tabiplere yönelik mektubuna, “Zor vakit içinderda hekimlik yapan ve bir taraftan mesleğinin gereklerini yerine getirmeye çalışırken öte yandan hekimlik hizmetinin daha âlâ kaidelerde yapılabilmesi için düşünen bütün arkadaşlarıma içten selam ve hürmetlerimi sunuyorum.” sözleriyle başlayan Koca, hekimlik mesleğini layığınca yüceltmeye yönelik her samimi uğraştan faydalandıklarını vurguladı.

COVID-19 salgınının, yaygın gayret isteyen bir hastalığın sonuçları haricinde, bütün toplumları, toplumsal psikolojileri ve ekonomileri başta olmak üzere birfazlaca istikametten sarstığına işaret eden Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

“bu vakitte, meslek kümesi olarak, en ağır fedakarlıkları gösteren, toplumların da hayranlığını ve hürmetini kazanan kesim bizler olduk. Pandemi, doktorların, tüm sıhhat çalışanlarının vefatla hayat içindeki o hudut çizgisinde, beşerden yana eşsiz bir gayret sarf ettiğini gözle görünür kıldı. Bizleri ve eşsiz tıp mesleğini yücelten performansı sıhhat çalışanları olarak daima birlikte gösterdik.”

“Takım ruhunun korunması her vakit önemlidir”

Bakan Koca, salgınla uğraşta, tüm bireyselliklerin üzerinde ekip ruhuyla hareket edildiğini, bu ruhun korunmasının her vakit kıymetli olduğunu belirtti.

Grup ahengi konusunda doktorların rolünün inkar edilemeyeceğine, kimi durumlarda tıbbi müdahalenin adeta müzikal bir ahenk gerektirdiğine dikkati çeken Koca, şöyleki devam etti:

“Bugün hekimliğin saygınlık kaybına uğradığını hocalarımızdan tıbbiye öğrencilerine kadar birden fazla kişi tabir ediyor. Ancak unutulmamalı: Tarihi insanlık kadar eski olan tıp ve toplumun hala nadide insanı olan tabip, temelde kıymet kaybına uğramış olmadığı için bu saygınlık kaybı geçicidir. Hayatla vefat, hastalıkla sıhhat içinde sıkışan bir insan, doktoruna ve tıp bilimine gerekli saygıyı gösterecektir.”

“Hekimler olarak hastanın aracı kılınmasından kaçınmalıyız”

Koca, “Hekimlik bize, yalnızca tahsil yoluyla toplum ortasında statü sağlayan mesleklerden biridir. Biridir diyorum lakin bir ikincisini bilmediğimi de itiraf etmeliyim. Bu statü bizleri kimi teamüllerle hudutlar. Örneğin, haklarımız, taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz lisanın, tavırdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir.” görüşünü paylaştı.

Mesleğin tabiatının hastaları da gözetmeyi içerdiğini belirten Koca, “Çünkü ihmal edilen hastanın, tarafları kimler olursa olsun, tahlil aranan sorun sebebiyle nesneleştirilmiş ve üzerinden bildiri verilen kişi pozisyonuna düşürüldüğünü herkes bilir. Hasta da bilir. Biz, tabipler olarak, hastanın bu türlü aracı kılınmasından kaçınmalıyız. Bir meslektaşınız olarak görüşüm budur.” sözünü kullandı.

“Devletimizin sizler için en uygununu yapma kararlılığından emin olun”

Bakan Fahrettin Koca, mektubunda, sıhhat çalışanlarının haklarıyla ilgili yürütülen son çalışmalara işaret ederek, şunları kaydetti:

“Mevcut şartlarda ülkemizde hekimlik yapmanın sıkıntı tarafları olduğunu biliyorum. Sıkıntıların, aşılması sıkıntı olmasa gerek, aşılması kolay problemler olduğuna, gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum. Temel gayelerimiz, ekonomik açıdan adil bir düzenleme, malpraktis davalarının tabiplere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve ve emeklilikte tabiplerin yargı mensuplarına misal haklara sahip olabilmeleridir. Devletimizin sizler için en uygununu yapma kararlılığından emin olun.”

Koca, doktorlar için oluşturduğu mail adresini paylaştı

Sıhhat Bakanı Koca mektubuna, “14 Mart Tıp Bayramı’mızı yürekten kutluyorum. Mesleğinizde ve nazaranv yaptığınız kurumda her birinize mutluluklar diliyorum.” kelamlarıyla son verdi. (ANKA-AA)
 
Üst