Güngoren Belediyesi en az lise mezunu Zabıta Memuru alımı bitiyor! Müracaat için bugün son

Pehlione

New member
Günbakılırsan Belediyesi en az lise mezunu Zabıta Memuru alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istidam edilecek adaylardan en az 70 KPSS puan almış olma koşulu isteniyor. Yayınlanan ilan ile takımları ve Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olma durumuna bakılırsa alım yapılacak takım sayılarını açıklayan belediye, müracaatları ise almaya başladı. İşte resmi ilan metni ve müracaat koşulları…

Müracaatlar Ne Vakit Sona Erecek?

Güngoren Belediyesi Zabıta alımı müracaatları 26 Temmuz 2021 Tarihi prestiji ile başladı. Adaylar 29 Temmuz 2021 tarihi prestiji ile belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, İnanç Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Günbakılırsan Belediye Başkanlığına mesai günlerinde saat 10:00-16:00 saatleri içinde şahsen müracaatta bulunması gerekecek.

Adayların müracaat evraklarını teslim etmedilk evvel uzunluk ve kilo koşullarını taşıması gerekiyor.

Müracaat Koşulları Neler?

Günnazarann Belediyesi yapacağı Zabıta alımına ait merak edilen müracaat koşullarını bilgileri ile paylaştı. İşte genel ve özel müracaat kuralları;

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden dolayı bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. nazaranvini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı ve bedensel mahzuru bulunmamak.

f. İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.

Özel Müracaat Kaideleri Neler?

a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

b. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki niçinlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer alan özel koşullara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden çok olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13.10.1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,

f. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki niçinlerle çıkarılmış olmamak.

RESMİ İLAN METNİ
 
Üst