Erkant ne demektir ?

KNFinans

Global Mod
Global Mod
Erkant, Turkcede guclu, carpc anlamna gelen bir sozcuktur. Erkant kavramnn kokeni, Turk halk edebiyatna dayanr ve geleneksel olarak, ozellikle de Turk tiyatrosu uzerinden, Turk toplumunda onemli bir yer tutar. Erkant, Turk toplumunda kendi kimliklerini ve degerlerini korumaya calsan insanlarda ozellikle onemli bir kavramdr.

Erkantn Kokeni

Erkant kavramnn kokeni, Turk halk edebiyatndan kaynaklanmaktadr. Geleneksel olarak, Turk toplumunda, erkeklerin koruyucu ve savunucu konumlarnn ozetlenmesi anlamna gelen Erkant sozcugu kullanlmstr. Bu sozcuk, Turkiyede cok sayda tiyatro oyununda, siir ve halk hikayelerinde kullanlms ve bu sekilde, Turk toplumunda yaygnlasmstr.

Erkantn Anlam

Erkant, Turk toplumunda guclu, carpc, kararl ve korumac anlamna gelen bir sozcuktur. Erkantn en onemli karakteristikleri arasnda, erkeklerin kadnlar ve cocuklar korumaya ve savunmaya yonelik onurlu, ozverili ve kararl tutumlar vardr. Erkeklerin, Turk toplumunda kendi kimliklerini ve degerlerini korumaya calsmalarnn ozeti olan bu sozcuk, Turk toplumunda ozellikle onemli bir kavramdr.

Erkantn Turkiyede Populerligi

Erkantn Turkiyede cok populer olmasnn nedenleri arasndan, Turk toplumunun kadnlara ve cocuklara kars ozel bir duyarllk gostermesi ve bu duyarllgn kadnlar ve cocuklarn korunmas, savunulmas ve deger verilmesi anlamna gelen erkant kavramnn temel tas oldugu soylenebilir. Ayrca, erkant kavram, Turk toplumunda cinsiyet rollerinin korunmasna ve guclu bir aile yapsnn olusturulmasna da katkda bulunmaktadr.
 
Üst