Devlet Tiyatroları en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaatlar ne vakit sona erecek?

Pehlione

New member
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun B fıkrası uyarınca 53 kontratlı işçi alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar içinden istidam sağlayacak olan kurum, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlükleri merkez ve taşra teşkilatlarında nazaranvlendirme yapacak. İşte müracaat bilgileri…

Son Müracaat Ne Vakit?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kontratlı işçi alımı müracaatları 7 Mart 2022 tarihi prestiji ile başlayıp 21 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek.

Müracaatta bulunmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden online tamamlayabilecek.

MÜRACAAT EKRANI

Müracaat Kuralları Neler?


1- İmtihan tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden dolayı bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Özel Müracaat Kuralları Neler?

a) Yükseköğretim Kurumlarından Lisans seviyesinde mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans seviyesinde eğitim veren Grafik Tasarım kısmından mezun olmak,
b) Adobe programlarına hakim olmak, en az Adobe Photoshop, Adobe İllustrator, Adobe Indesign, Adobe Acrobat programlarını kullanabilmek, Tasarım hazırlama planlama ve baskı sürecini takip edebilmek,
c) Tercihen en az 2 yıl deneyimi olduğunu belgelendirmek yahut yaptığı işlerden örnek getirebilmek,
d) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
e) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans seviyesinde eğitim veren bilgisayar programcılığı ile ilgili kısımlarından (Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme) mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans seviyesinde eğitim veren Web Tasarımı ile ilgili kısımlarından (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans seviyesinde eğitim veren dramatik müelliflik ve dramaturji kısmından mezun olmak,
b) Yabancı lisan imtihanından (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça lisanlarından en az birisinden C düzeyinde puan almak, (Birden çok lisan tercih niçinidir)
c) Üstteki lisanlardan Türkçeye, Türkçeden de yazılı ve kelamlı çeviri yapabilmek,
d) Bilgisayar kullanabilmek (Word ve Excel programlarını bilmek) e) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda mahallî ve üniversal kültüre sahip olmak,
f) Yapılacak mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren, Sahne Sanatları ve Tiyatro kısımlarının rastgele birinden mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri kısmından mezun olmak,
b) Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Yükseköğretim Kurumlarından Lisans seviyesinde mezun olup, MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve gibisi sertifikalarından en az birisine sahip olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri kısmından mezun olmak,
b) Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Mesleksel ve Teknik Liselerinin yahut Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon kısmı mezunu olmak,
b) bakılırsavini devamlı yapmasına mani bir hastalığı bulunmamak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Mesleksel ve Teknik Liselerinin yahut Meslek Yüksekokullarının Makine, Mekatronik kısımlarının her hangi birinden mezun olmak,
b) Tercihen tecrübeli olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Mesleksel ve Teknik Liselerinin yahut Meslek Yüksekokullarının Giysi Üretim Teknolojisi, Dokuma, Hazır Giysi, Konfeksiyon kısımlarının her hangi birinden mezun olmak,
b) Tercihen tecrübe sahibi olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Mesleksel ve Teknik Liselerinin yahut Meslek Yüksekokullarının Giysi Üretim Teknolojisi, Dokumacılık, Hazır Giysi, Konfeksiyon kısımlarının her hangi birinden mezun olmak,
b) Tercihen tecrübe sahibi olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) Mesleksel ve Teknik Liselerinin yahut Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon kısmı mezunu olmak,
b) Fiziki yapıları sağlam, ağır yük kaldırabilme pürüzü ve bakılırsavini devamlı yapmasına mani bir hastalığı bulunmamak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili hususlarında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak.

a) En az lise mezunu olmak,
b) 3308 sayılı Mesleksel Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan ustalık yahut kalfalık dokümanlarından en az birine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat imtihanında başarılı olmak

RESMİ İLAN METNİ
 
Üst