Bekçi alımı ne vakit başlayacak? Çarşı ve mahalle bekçisi 2021 maaşları ne kadar?

Pehlione

Global Mod
Global Mod
2021 Bekçi alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafınca her yıl bekçi alımı yapılıyor. Geçtiğimiz yıl mülakatı geçemeyen ve ya bu yıl müracaatta bulunmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafınca yapılacak açıklamayı bekliyor. Bu yıl toplamda 11 bin bekçi alınması ön görülüyor. İşte 2021 yılı çarşı ve mahalle bekçisi alımı içi merak edilen ayrıntılar…

Müracaatlar Ne Vakit Yapılacak?

2021 yılı içersinde yapılması planlanan bekçi alımına ait Polis Akademisi Başkanlığı tarafınca çabucak hemen resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin yakın vakit içerisinde yeni alıma ait duyurunun yapılması bekleniyor.

2021 Bekçi alımına ait duyurunun yapılması ile bir arada tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.


Bekçi Alımı Müracaat Kaideleri

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm uzunluğunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) içinde olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul vilayet sonları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan daha sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmedilk evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, müracaatların başladığı tarih prestijiyle 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve daha sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır mahpus yahut altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas yahut yüz kızartıcı öbür bir fiilden dolayı mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine bakılırsa makûs şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından yoksun olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete pürüz bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya yahut silahlı bakılırsav yapmaya hukuksal bir mahzuru bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kaideleri Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe muhalif mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur niçiniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler niçiniyle karar giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanması niçiniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir niçinle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasa dışı uzantılarının aksiyonlarına, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2021 Bekçi Maaşı Ne Kadar?

2021 yılında bekçiler;

-İlkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.
-Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.
-Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.
 
Üst