Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 6.459 kontratlı işçi arıyor! Müracaat için son 2 gün…

Pehlione

New member
Adalet Bakanlığı, 6.6.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti sonucu ekindeki “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu kapsamında 3.618 kontratlı zabıt katibi, 830 kontratlı mübaşir, 984 kontratlı müdafaa ve güvenlik nazaranvlisi, 33 kontratlı teknisyen, 12 kontratlı işaret lisanı tercümanı, 83 kontratlı sürücü, 29 kontratlı aşçı ve 870 kontratlı hizmetli olmak üzere toplamda 6.459 işçi alımı gerçekleştirecek. Müracaat kaideleri be tarihine ait merak edilen tüm ayrıntılar aday ile paylaşıldı.

Son Müracaat Ne Vakit?

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi, Mübaşir, Muhafaza ve Güvenlik nazaranvlisi, Teknisyen, Lisan Tercümanı, Sürücü, Aşçı ve Hizmetli alımı başvuruları 1 Mart 2022 tarihinde başlayıp 17 Mart 2022 tarihleri içinde saat 23:59:59’a kadar devam edecek.

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak müracaatları gerçekleştirecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek

MÜRACAAT EKRANI


Müracaat Kuralları Neler?


a) Türk vatandaşı olmak,

b) Birinci kere atanacaklar için yapılacak imtihanın son müracaat günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı unsurundaki yaş koşullarını taşımak,

c) Merkezî imtihanın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle; –

Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret lisanı tercümanı, sürücü, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve daha sonrası doğumlu olanlar imtihana müracaat edebilecektir.)

– Muhafaza ve güvenlik vazifelisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve daha sonrası doğumlu olanlar imtihana müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan kabahatlerden mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydı ile nazaranvini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından yoksun olmamak, g) Arşiv araştırması kararı olumlu olmak.


Özel Müracaat Kuralları Neler?

Adalet Bakanlığı alım yapılacak takımlara ait aranan özel müracaat koşullarını yayınlanan ilan ile duyurdu. İşte ayrıntılar;

a) Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar kısmı, adalet meslek yüksekokulu yahut meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut alanları ile öteki lise ve dengi okulların bilgisayar yahut bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıyeten daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Üstte sayılanlar haricinde, en az lise yahut dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini muvaffakiyetle tamamladığını belgelemek yahut en son müracaat tarihi prestijiyle Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar kararı verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini muvaffakiyetle tamamlayan aday buna ait resmi belgeyi, daktilo yahut bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı imtihandan en az bir hafta evvel Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler içinden, imtihan sırasında her bir küme için ilgisine bakılırsa imtihan konseyi yahut komite tarafınca kura tekniğiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve yinesız en az doksan söz yazmak,

Adayların uygulamalı imtihanda en az doksan söz yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan söz sayısı, yazı içerisindeki söz ve cümle yineları ile söz ve satır atlama niçiniyle metnin mana bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu süreç yapılırken yanlış yazılan söz sayısının toplam yazılan söz sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması yahut iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri söz atlanması halinde yazılan metnin mana bütünlüğü koşulunu taşımadığı kabul edilir.

(Uygulamalı imtihanda aday F ya da Q klavyeden rastgele birini seçebilecektir. Kıymetlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

a) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

b) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak imtihanın son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve daha sonrası doğumlu olanlar imtihana müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak,

d) bakılırsavini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi maniler bulunmamak,

e) Uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu içindeki fark 13’ten çok, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten çok, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu unsurunda yer alan kaideleri taşımak,

En az meslek liseleri yahut teknik liselerin ilgili kısımlarından mezun olmak,

a) En az ön lisans yahut dengi okul mezunu olmak,

b) Türk İşaret Lisanı Bilim ve Onay Kurulu’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Lisanı Yeterlilik İmtihanından (TİDYES) en az 70 puan almış olmak yahut tercümanlık yapacak düzeyde işaret lisanını bildiğini gösteren en az 200 saatlik Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı evrak ya da sertifikaya sahip olmak (Aday sonuç dokümanını, evrak yahut sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

a) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihindeki ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi daha sonrası prestijiyle ise en az D1 sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

a) Ortaöğretim yahut yükseköğrenim kurumlarının aşçılık yahut dengi kısmı mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıyeten aşçılık sertifikası, ustalık evrakı yahut dengi sertifika istenmeyecektir.)

b) En az lise yahut dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile öbür resmî kurum yahut kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Ulusal Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık dokümanı yahut dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

RESMİ İLAN METNİ
 
Üst