Resmi Gazete’de bugün (15 Mart 2022)

TerraNova

New member
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI


–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Birtakım Unsurlarının Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

YÖNETMELİKLER

–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Fiyata Tabi Müracaatlar ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Fiyatlara Ait Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmelik
–– şahsi Dataları Muhafaza Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/11 ila 70)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri
 
Üst