Otizm yol açar

MüzminBekar

New member
OTİZM niye OLUŞUR

Otizmin sebebi çabucak hemen tam olarak tespit edilememiştir. Ancak otizmin anne babaların çocuklarına yaptıkları makus şeylerden dolayı ortaya çıkmadığı kesin olarak söylenebilir.

Otizmin tek bir sebebi yoktur. bir fazlaca sebebi olduğu artık bilinmektedir.

Otistik bireylerde beyin hücreleri farklı çalışmaktadır. Hücreler içinde bildiri taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik yada fazlalık olduğu düşünülmektedir.

Kimi genetik hastalıklar otizme niye olur. Genetiğin otizmin niçinleri içinde değerli bir yeri vardır. Kardeş ve ikiz çalışmaları bunu doğrulamaktadır.

Otistik bir çocuğun kardeşinde otizm görülme riski genel popülasyona nazaran 50-100 kat daha fazladır. Tek yumurta ikizlerinde her ikisinin birden otistik olma oranı çift yumurta ikizlerine göre daha fazladır. Bütün bunlar genetiğin tesirini bize gösteriyor ama yalnızca genetiğin tek niye olmadığı noktasına da ulaştırıyor.

Yalnızca genetik tesirli olsaydı tek yumurta ikizlerinde her iki bebeğinde her vakit otistik olması gerekirdi. Yapılan çalışmalar bir tek gen değil birden epeyce genin etkileşimi kararı hastalık yapan tesir oluştuğunu ortaya koymuştur.

Klinik tablodaki davranışsal çeşitlilik çevresel faktörlerinde tesirli olduğunu düşündürmektedir. Doğum öncesi, doğum ve doğum daha sonrası faktörler ile otizm içinde manalı bir münasebet saptanmamıştır.

Eldeki bulgular genetik olarak otizme yatkınlığı olan çocukların doğum sırasında sorun yaşama riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir.

Ayrıyeten, anne karnında geçirilen kızamıkçık virüsünün, bir fazlaca anormalliğin yanında otizme de yol açabildiği bilinir.

Bugün şu kesin olarak bilinmektedir ki, otizm tek bir niçinle olmaz, birden epeyce etkenin bir ortaya gelmesiyle meydana gelen çok karmaşık bir durumdur.

Otizm erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülür ancak genelde kızlarda daha ağır seyreder.

Otistik bireylerin % 70′inde zeka geriliği görülmektedir. % 30′u olağan ve bu %30′luk dilimin %10′u üstün zekaya sahiptirler.

Zeka seviyesi ve eşlik eden başka hastalıklar otizmin yük derecesi üzerinde belirleyici rol oynar. Eşlik eden hastalıklar içinde en sık rastlanılanlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygudurum bozuklukları ve epilepsidir.

Her üç çocuktan biri epileptik manada risk taşımaktadır. 0-5 yaş ortası ve ergenlik periyodunda epilepsi nöbetlerinin görülme mümkünlüğü artar.
 
Üst