Özel Öğrenme kuvvetliğü tanısı almış Çocukların geliştirdikleri zihin kuramı yetenekleri

MüzminBekar

New member
Özel öğrenme kuvvetliğü tanısı almış çocukların en değerli özellikleri olan okuma, yazma, konuşma, matematik üzere akademik hünerlerinde yaşıtlarına ve zihinsel gelişmenine oranla düşüklük görülür. bununla birlikte; Dinleme, düşünme, manaya, akıl yürütme, kendini tabir etme, motor fonksiyon, tertip üzere tüm ömür alanları da problemden kıymetli ölçüde etkilenir. Bu problemlerden birinin ya da birden çoksının görülmesi çocuğun etrafıyla, bilhassa arkadaş ve akranlarıyla olan bağlantısını, okul muvaffakiyetini, mesleğini ve benlik hürmetini da olumsuz etkilemektedir.

Toplumsal becerilerdeki bozukluklarından dolayı arkadaşları ve akranları ile oyun ortamı üzere iletişimsel ortamlardan uzak kalmaları, zihin kuramı gelişimsel yeteneklerinin de geri kalmasına niye olmaktadır.

Zihin Kuramı, algı, istek, inanış üzere zihinsel durumlara bağlı olarak, diğerlerinin his ve kanılarını anlayabilme ve buna göre davranışlarını düzenleyebilmeyi söz eder.

Çocuğun günlük hayattaki toplumsal tecrübeleri, oyun ortamları, bağlantının niteliği ve niceliği çocuğun zihinsel süreçleri öğrenmesine ötürüsıyla zihin kuram yeteneklerinin gelişmesine yol açar.

Zihin Kuramı gelişimsel olarak artan bir biçimde gelişmektedir. Gelişim sırasına bakılırsa;

Birinci-derece yanlış inanç (3-4 yaş),

İkinci-derece yanlış inanç (6-7 yaş),

İmayı manaya (ironi) algısını kavrama (7-8 yaş

9-11 yaşlarında gaf yapma, pot kırma kavramı ile zihin kuramı gelişimi tamamlanır. Okul öncesi devirde temelleri atılan zihin kuramı yaş ilerledikçe zihinsel ve toplumsal gelişmenin sağladığı olgunlaşma ile davranışlarda kalıcı hale gelir. Çocuğun bilişsel gelişim seviyesi, lisan hünerleri, sembolik oyun maharetleri, kardeş sayısı, çocuk-ebeveyn bağlantıları, yaygın gelişim bozukluğu (otizm, asperger), özel öğrenme kuvvetliğü, dikkat dağınıklığı v.b. tanısı almış çocuklarda zihin kuramının gelişmeninde yetersizlikler ya da bozukluklar görülebilir. Bu yetersizlikler başka insanların davranışlarının altında yatan niyetin anlaşılmasında, toplumsal uyaranları sürece maharetinde eksikliğe, etrafıyla sağlıklı alakalar kurmada ve bağımsız yaşama maharetlerini kazanma ile ilgili meseleler yaşamasına niye olur.

Gelişimsel gecikme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların tanınması ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi açısından testler uygulanır. Testler çocuğun yaşına ve gösterdiği risklere bakılırsa uygulanır.

Özel öğrenme kuvvetliğü tanısı almış çocuklara Zihin Kuramı Testleri de uygulanarak ferdî eğitimine, zihin kuramı yeteneklerini geliştirme eğitim programı da ek edilmelidir.
 
Üst