Kamuya KPSS 50 puan ile 3.845 işçi ve memur alımı! En az ilkokul mezunu işçi alımı başladı

Pehlione

New member
Kamu ve özel dal alımları Kasım ayı içerisinde de devam ediyor. Türkiye’nin farklı vilayetlerinde özel dal ve kurumlarında istidam edilmek üzere toplamda 3.845 memur, kontratlı işçi ve emekçi alımı gerçekleştirilecek. En az ilkokul mezunu adaylar içinden istidam sağlayan kurumlar, bir daha en az KPSS 50 puan kaidesi arıyor. . İşte 2021 Kasım ayı memur, kontratlı işçi ve emekçi alımı Kamu ilanları…

2021 Ekim ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS koşullu ve KPSS koşulsuz olmak üzere toplamda 3.845 memur ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;


 • İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi 36 Adet Kontratlı İşçi Alacak


 • Balıkesir Üniversitesi 15 Kontratlı İşçi Alacak


 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 Adet Kontratlı İşçi Alim İlanı


 • Dokuz Eylül Üniversitesi 59 Kontratlı İşçi Alacak


 • Tarsus Üniversitesi 52 Kontratlı İşçi Alacak


 • Atatürk Üniversitesi 121 Kontratlı İşçi Alacak


 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 Kontratlı İşçi Alacak


 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 Kontratlı İşçi Alacak


 • Esenler Belediye Başkanlığı15 Zabıta Memuru Alacak


 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Kontratlı İşçi Alacak


 • Aile Ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı 15 Kontratlı Bilişim İşçi Alacak


 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 30 Daima Personel Alacak


 • İçişleri Bakanlığı 124 Kontratlı İşçi Alacak


 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 Kontratlı İşçi Alacak


 • Mersin Üniversitesi 74 Kontratlı İşçi Alacak


 • Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 25 Müfettiş Yardımcısı Alacak


 • Kültür Ve Turizm Bakanlığı 41 Kontratlı Sanatçı Alacak


 • İçişleri Başkanlığı 15 İçişleri Uzman Yardımcısı Alacak


 • Hacettepe Üniversitesi 45 Kontratlı İşçi Alacak


 • Ordu Üniversitesi 15 Kontratlı İşçi Alacak


 • Kafkas Üniversitesi 31 Kontratlı İşçi Alacak


 • Ticaret Başkanlığı 70 Ticaret Uzman Yardımcısı Alacak


 • Ardahan Üniversitesi 25 Kontratlı İşçi Alacak


 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Kontratlı İşçi Alacak


 • Kamu Denetçiliği Kurumu 20 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alacak


 • Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumu 15 Sigortacılık Uzman Yardımcısı Alacak


 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 105 Kontratlı İşçi Alacak


 • Sıhhat Başkanlığı 15 Kontratlı İşçi Alacak


 • Şahinbey Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru Alacak


 • Gelir Yönetimi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı Alacak


 • Afet Ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı 648 Kontratlı İşçi Alacak


 • Afet Ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı 1101 Kontratlı Arama Ve Kurtarma Teknisyeni Alacak


 • Akşehir Belediye Başkanlığı 17 Memur Alacak
Kamu kurum ve kuruluşlar tarafınca memur ve işçi alımı genel müracaat kuralları aşağıda açıklandıği üzere;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan dolayı bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. nazaranvini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kaidelerini taşımak.

7. Yaptırılacak arşiv araştırması kararında nazaranve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 
Üst