Ergenlikte erkek çocuk psikolojisi, nasıl bir yaklaşım izlenmelidir ?

MüzminBekar

New member
Ergenlik periyodu, hayatın muhakkak kritik dönemlerindendir. bu vakitte, fizikî değişiklikler, bir çok değerli boyuttadır. bu vakitte yaşanan bedensel değişiklikler, gencin yaşı, kavrama ve farkındalık seviyesi yüksek olması niçiniyle iz bırakan değişikliklerdir. Bu değişikliklerin ruhsal istikametten etkilemesi de yüksektir. Fizikî değişikliklerden olan hormon değişiklikleri, direkt ya da dolaylı olarak gencin psikolojisini de etkilemektedir.

Genel manada genç kız ve genç erkeklerde bedensel değişiklikler, bu değişiklikleri kabullenememe, arkadaşlarıyla karşılaştırma, bedenine ihtimam gösterme, ya da ihtimam göstermek istememe üzere durumlara sıkça rastlarız. Burada ruhsal duruma yansıyanlar ; ergenlerde asabiyet, bilhassa anne-babalara, öğretmenlere karşı hal ve davranışlarda negatiflik öne çıkan özelliklerdir. Bu davranışlar karşısında yetişkinler de güç anlar yaşamaktadırlar.

Olumsuz davranışlar karşısında yetişkinler, genç erkeklerden daha fazla etkilenmektedirler. Ses tonu kullanması, gücün ve şiddetin faal olarak gösterilmesi, eşyalara, kendine ve etrafa ziyan verebilme durumlarının yaşanması, irtibatı neredeyse koparma noktasına getirmektedir. Süreçten, gençler ve aileleri olumsuz etkilenmektedir.
Aileler daha hayli erkek gençlerde yaşanan asabi, sonlu durumlar karşısında nasıl bir tavır sergilemelidir?

Aileler, yeterli, huzurlu bir aile ortamı sağlamalıdır. Kararlar bir arada alınmalıdır. Genç ne çok müdafaacı ne de çok baskılayıcı tavırla karşı karşıya kalmalıdır. Lakin, hudutlar yeterli belirlenmelidir.

Erkek gençlerde içe kapanma durumu sıkça yaşanır. His ve niyetler kendine saklanır. Bilhassa aile bireyleri bu konulardan çok uzak tutulur. İçte yaşanan gerginlikler gencin odasında yaşanır, taşkınlıklar ise oda haricindedır, çoklukla…
Aileler, gerektiğinde uzmanlardan yardım almalı, ortalarındaki alakayı bozmamalı ve bağlantılarını sağlamlaştırılmalıdırlar.

Aileler, mesken ortamının erkek ergen tarafınca tercih edilebilecek özellikler taşımasına dikkat etmeli, spor için gerekli dayanak verilmeli ve uygun arkadaş etrafı oluşturmaya yardımcı olunmalıdır. Arkadaşların olumsuz tarafları ortaya konmamalıdır. Anne-baba empati yaparak, sabırlı olmaya çalışmalıdır. Gencin yanlış yapabilmesine hak tanınmalı, onların deneyerek öğrenmelerine mahzur olunmamalıdır. İstikrar âlâ oturtulmalı, büyük olabilecek yanlışlar için uzlaşma sağlanmalıdır.

Ailede gence ehemmiyet verildiği, gencin kendisinin kıymetli olduğu hissettirilmelidir. birebir vakitte ailede HER BİREYİN özel ve değerli olduğu hissettirilmelidir.
Ailede ilgiler, küçük yaşlardan itibaren sıcak, anne-baba tavırlarının istikrarlı olacak biçimde sağlandığı, dengeli, ilgili, dayanak, yardımsever şekilde olmalı ve devam ettirilmelidir.Gençten beklentiler çok olmamalıdır.
Aile ortamında, bayan ve erkeğe verilen bedel demokratik olmalı, erkeğe artı bir bedel, fazlaca özel bir konumlama yaratılmamalıdır. Bu bahiste, anne ve baba münasebetleri ile model olmalıdır.
Çay, kahve, kola tüketimi azaltılarak, ıhlamur, su, ayran üzere içecekler tercih edilmesi tarafında fikir birliğine varılmalıdır. Hiç değilse konutta yavaş yavaş bu çeşit içecekler öne çıkarılabilir.
Bilgisayar oyunları, internet kullanması bir daha fikir birliği ile gece uykusundan uzunca vakit evvel terkedilmiş olmalıdır.
Akşam saatlerinde ılık bir duş alınarak rahatlama sağlanmalı, rahatlatıcı, yavaşça bir müzik sesiyle uykuya geçilebilmelidir.
Gencin taşkın, hudutlu olduğu vakit yetişkinler diyaloğa girmemeli; rahat bırakmalı, ondan sonrasında mevzu İTİNA göstererek ele alınmalıdır.

ÖZNUR SİMAV

PEDAGOG-AİLE VE İRTİBAT DANIŞMANI
 
Üst