Çökelme tepkimeleri nedir ?

KNFinans

Global Mod
Global Mod
Cokelme Tepkimeleri Nedir?

Cokelme tepkimeleri, iki ya da daha fazla kimyasal reaksiyonun bir araya gelerek meydana gelen bir tepkimedir. Bir cokelme tepkimesi, kopurme araclgyla bir kimyasal karsmn ozelliklerinin degismesini saglar. Tepkime, cozeltinin ozelliklerinin degismesi veya kat halinin olusmasyla sonuclanr. Cokelme tepkimesi, kimyasal bilesiklerin karsmnn tepkimeye girmesi sonucu meydana gelen farkl bir kimyasal urunun ortaya ckmasn saglar.

Cokelme tepkimelerinin bilesenleri, cozucu, cozunen ve cozucu cozucu cokelti olarak adlandrlr. Cozucu, tepkimede kullanlan kimyasal bilesigi cozunur hale getirebilen svdr. Cozunen, cozucude eriyebilen, kopurme tepkimesi icin gerekli olan kimyasal bilesiktir. Cozucu cokelti, cozucudeki cozunenin cozulmesi sonucu ortaya ckan kopurme tepkimesinin urunudur. Cozucu cokelti, cozucudeki cozunenin cozulmesi sonucu ortaya ckan kopurme tepkimesinin urunudur.

Cokelme tepkimeleri, bir kopurme tepkimesine benzer, ancak kopurmenin ozellikleriyle cokme tepkimeleri arasndaki temel fark, sonucta uretilen urunlerin farkl olmasdr. Kopurme tepkimeleri, cozucuden cozulenin cozulmesiyle cozucu ile cozulenin karsmnn olusmasn saglarken, cokelme tepkimeleri, cozucudeki cozunenin cozulmesi sonucu ortaya ckan cozucu cokeltinin bir katnn olusmasn saglar. Cozucu cokelti, cozucuden cozulenin cozulmesiyle ortaya ckan, kopurme tepkimesinin urunu olan kat maddedir.

Cokelme tepkimeleri, bircok farkl kimyasal bilesigin karsmnn cozunmesiyle meydana gelebilir.
 
Üst