N Kolay Bono – Aktif Bank

N Kolay Bono – Aktif Bank
Sponsor Reklamlar
Bu Sefer de Sen Kolay Kazan​​
% 28 Faizle Yüksek Kazanç N Kolay Bono‘da​​​
Aktif Bank %28 faiz  ile yüksek kazanç sağlarken, yatırım yapmanın şartlarını kolaylaştırıyor.
​ 
 • Hoş geldin faizi yok! Sürekli yüksek faiz var! 200 TL’nize de 750.000 TL’lik yatırımınıza da tüm vade boyunca yüksek kazanç!
 • Vade boyunca bekleme sıkıntısı yok, ihtiyacınız olan anda faizi alıp çıkmak var.
 • Bononuzu elinizde tuttuğunuz sürece bankacılık masraflarına ücret öde​mek yok.
 • Üs​telik N Kolay Bono sahibi olmak için yerinizden kalkmanıza bile gerek yok!​
Türkiye’nin İnovatif ve Yeni Nesil Bankası
N Kolay Bono
N Kolay Bono

Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olan Aktif Bank; yeni nesil bankacılık vizyonuyla, şubeleşerek büyüyen geleneksel bankacılık sisteminin dışına çıkarak dijital kanallar ve sektörlerinin önde gelen kurumları ile yaptığı iş birlikleri üzerinden iş süreçlerini kurgulamaktadır. Bunun bir yansıması olarak, sekiz adet olan şube sayısı son beş yıldır değişmemiştir. Bu şubeler, ağırlıklı olarak bire bir iletişim gerektiren kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve özel bankacılık odaklı hizmetler vermektedir.

N kolay bono güvenilir mi

Büyük dağıtım ağı gerektiren bireysel bankacılıkta ise pazarda etkin olan diğer dağıtım teşkilatları ile yapılan işbirlikleri, pazarlama ve operasyon desteği verdiği inovatif iş modelleri ve dijital kanal yatırımları sayesinde Aktif Bank, 662 çalışanıyla Türk Bankacılık Sektöründe bireysel müşteri pazarının %14,3’ünü oluşturan 7 milyon kişiye hizmet sunmaktadır. Banka, ana faaliyet konularının yanı sıra farklı alanlardaki ihtiyaçlara inovatif çözümler sunduğu iştirakleri aracılığıyla da para transferlerinden sigortacılığa, kart ürünlerinden kapsamlı kiosk çözümlerine kadar çok geniş bir yelpazede fark yaratan işlere imza atmıştır.
Banka’nın 2017 yılında bünyesine kattığı yeni iştirakleri ise; Halk Enerji Yatırımları Üretim Taahhüt A.Ş. ile %50-50 ortaklıkla kurulan Aktif Halk Enerji Yatırımları ve Halk Yenilenebilir Enerji isimli şirketler olmuştur. Bu iştirakler ile Güneş Enerjisi Santralleri, Hidroelektrik Santralleri, Rüzgar Enerjisi Santralleri kurulumları amacı ile uzun vadeli finansmanlar sağlanmaktadır.

N kolay bono ekşi

Pazarda fark yaratan ürün ve çözümleriyle global platformlardan yüzlerce ödül alan Aktif Bank, ödeme sistemleri, teknoloji, kalite, inovasyon, yatırım ürünleri, dağıtım kanalı ve iletişim gibi konularda Türkiye’nin en çok uluslararası ödül alan kurumlarından biridir. Aktif Bank’ın toplam ödül sayısı 152’dir.
Müşteri Memnuniyeti Politikamız

 
• Aktif Bank olarak “Yenilikçi ve fayda sağlayan çözümlerimiz ile toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik finansal servislere en kolay şekilde erişimini sağlamak, Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en çok kişiye temas eden finansal hizmet organizasyonu olmak” vizyonu ile müşterilerimize tüm kanallardan en iyi ve en kaliteli hizmeti vermeyi taahhüt ederiz.

N kolay bono yorum

• Gerçek başarının ancak iç ve dış müşterilerimizin memnuniyeti ve bağlılığı ile sağlanabileceğini biliriz. Yaptığı işi en iyi bilen aile bireylerimiz için yatırım yapar, teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak verimliliğimizi sürekli arttırır, çözüm odaklı ve uzman yaklaşımımız ile mutlu müşteri yaratırız. 
• Müşteri Memnuniyeti ilkesi kapsamında müşteri talep ve şikayetlerini yasal mevzuat (BDDK, TBB) ve düzenlemelere uygun, gizlilik prensibi doğrultusunda adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirerek; şikayetleri ve önerileri kaynağına kadar inceler, kalıcı ve sürekli iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.​​​

N kolay bono şikayet

Şikayet Yönetimi
 • Şikayetlerin İletilmesi
Müşterilerimizin  iletişim kanallarından bankamıza ilettiği şikayetler Şikayet Yönetimi Birimi’nde yasal mevzuatlara ve süreçlerimize uygun olarak değerlendirilip,  sonuçlanır.
   ​

 • Şikayetlerin Kaydedilmesi ve Takibi
İletilen tüm talep ve şikayetler TC Kimlik numarası ile ilişkilendirilerek , şikayet yönetim sistemine kaydedilir.
Kaydedilen talep ve şikayetler en kısa sürede değerlendirmeye alınır.
İletildiği anda çözümlenemeyen başvuru ve şikayetler için detaylı araştırma yapılarak sonuçlandırılacağı müşterilerimize iletililir. ​
 • Şikayetin Değerlendirilmesi

Başvuru anında sonuçlandırılabilen talep veya şikayetler, müşterilerimizin bilgilendirilmesi ile kapatılır.

Sponsor Reklamlar

Araştırma gerektiren konular, bankamızın ilgili ekipleri tarafından titizlikle değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 • Şikayetin Sonuçlandırılması ve Bilgi Verilmesi
Başvuru esnasında sonuçlandırılabilen talepler, başvuru sahibinin bilgilendirilmesi sağlanarak kapatılır. Talep ve şikayetlerin, başvuru esnasında sonuçlandırılması hedeflenir.
Bankamızın ilgili ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda talep veya şikayetin çözümlenmesi sağlanır.
Sonuçlanan şikayetler ile ilgili olarak müşterilerimiz bilgilendirilir.
 • Sürekli İyileştirme
Düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetler ile sistem ve süreç geliştirmeleri yapılarak, şikayetlerin tekrarının önlenmesi hedeflenir.​​​​

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla Aktif Yatırım Bankası A.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Sponsor Reklamlar

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi; elektronik kanallar veya kağıt ortamında, bankamızda gerçekleştirdiğiniz işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, BDDK, SPK, TCMB MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, risk izleme, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz Bankamızın ürün ve hizmetleri ile ilgili limit, istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlendirmelerinin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Bankamız ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin bankamızın tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bankacılık ve finans hizmetlerinin sunulmasıdır.

N kolay bono hesaplama

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra size özel her türlü ürün ve hizmetin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, Bankamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.

Rıza Gerektirmeyen Haller, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar:
i) Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar;

N kolay bono nedir

ii) Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar;

iii) BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK gibi kamu tüzel kişileri; resmi kurumlar,

iv) Bankalar arası kart merkezi (BKM), Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve FINDEKS gibi kuruluşlar,

v) Ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştirakleri, bağlı ortaklıkları,

vi) Mevzuatın izin verdiği hallerde bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurt içi /yurt dışı bankalar, destek hizmeti kuruluşları, bağımsız denetim şirketleridir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi, dijital uygulamalar, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik gereğince Bankamızın hizmet aldığı kuruluşlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca, onayınız ile bankamız iştiraklerine sunduğunuz/sunacağınız kişisel verileriniz, bankamız tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir.

N kolay bono forum

Haklarınız; Kanun’un 11. maddesi gereği ; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Aktif bank n kolay bono yorum

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.

İnsan Kaynakları olarak temel amacımız, İnsan kaynağının en değerli kaynak olduğu ve entellektüel sermayemizi oluşturduğunun bilinci ile, bu değeri daha da yükseltecek uygulamalar geliştirmek, çalışanlarımız arasında ayrım gözetmeksizin kendilerini geliştirebilecekleri, enerji ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, yeteneklerini sergilemeye uygun, üstün performansın ödüllendirildiği bir iş ortamı yaratmaktır.​ ​​​​​​​Bankamızdaki açık pozisyonlar için iç ya da dış kaynaklar kullanılarak uygun adaylar temin edilmektedir. Adaylar, sahip oldukları yetenek ve becerilerin değerlendirildiği testler, İnsan Kaynakları ve işkolu görüşmelerini kapsayan kadem​​eli bir değerlendirme sürecinden geçmektedir.

İşe Alım Politikamız

Bankamız işe alım süreçlerinde temel hedefimiz;
 • Öğrenmeye, değişime ve kendini geliştirmeye açık, 
 • İyi eğitimli, 
 • Yenilikçi-Yaratıcı, 
 • İletişim becerileri ve kurumu temsil yeteneği yüksek, 
 • Ekip çalışmasına yatkın, ​
 • İş etiğinin ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, çevresine duyarlı,
dinamik bir kadro oluşturarak, bu niteliklere sahip bir ekiple iç ve dış müşterilerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunmaktır.

Deneyimsiz İşe Alım

Üniversiteden yeni mezun olmuş veya bankacılık alanında tecrübesi bulunmayan adaylar, Bankamız Şube veya Genel Müdürlük birimlerinin ihtiyaçları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kadrolara katılacak adaylara öncelikle genel yetenek ve yabancı dil testleri uygulanmaktadır. Daha sonra mülakata alınan adaylar, bankanın gereksinimlerine ve adayın niteliklerine göre uygun bölümlere yerleştirilirler. Deneyimsiz adaylarda aranan temel nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

 • Deneyimsiz adaylar için 28 yaşını geçmemiş olmak,
 • Üniversite mezunu olmak,​
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az iki yıl tecilli olmak.

Deneyimli İşe Alım

Deneyimli çalışanlara yönelik alımlarımız, Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde konusunda uzman profesyoneller ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda gerçekleşmektedir.​​

Kullanıcı Oyları
Oy Verirmisiniz ?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 26 Ekim 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

error: Content is protected !!