KÜRESELLEŞMENİN ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİ

KÜRESELLEŞMENİN ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİ
Sponsor Reklamlar

KÜRESELLEŞMENİN ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİ

Dünya, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren girdiği küreselleşme süreci ile birlikte bu olgunun yarattığı pek çok olumlu ve olumsuz durumu yaşar ve tartışır hale gelmiştir. Küreselleşmenin etkilediği alanlardan biri de çok uluslu şirketlerdir.

Küreselleşme ile birlikte finansal piyasaların bütünleşme sürecine girmesi ve teknolojik gelişmeler; düşük işlem maliyeti ile birlikte bilgiye daha kolay ve daha ucuza erişimin önünü açmış, böylece piyasa etkinliği ve verimlilik artışları yaşanmıştır. Aynı dönemde gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirilerek düşürülmesi, ülkeler arasındaki ithalat yasakları ve kotaların kaldırılması, yabancı sermayeye kolaylık tanınması gibi pozitif gelişmeler başka ülkelerde yatırım olanaklarını artırarak, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkmasına veya var olanların güçlenmesine zemin hazırlamıştır.

Sponsor Reklamlar

Küreselleşmenin alt yapısını kuran ağlar sayesinde dünyanın her yerinde bulunan insan toplulukları bu olgunun yarattığı etkiye maruz kalmakta ve çok uluslu şirketlerin istediği “tüketim toplumu” olma yönünde eğilim göstermektedir. Bu eğilim, söz konusu şirketlerin sınır ve ülke ayrımı gözetmeksizin ürünlerinin tüketilmesi amacına hizmet etmektedir.

İthal mallara olan talebin küreselleşme ile birlikte artması, ithalata konu olan malların bakım, onarım ve yedek parça gibi gereksinimlerinden dolayı yine çok uluslu şirketlerin pazar paylarını artırıcı etki yaratmaktadır.
Dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan tüketim davranışları ve moda gibi akımların, küreselleşmenin sağladığı ileri pazarlama ve reklam kampanyaları ile desteklenerek tüm dünyanın tüketim davranışı haline dönüştürülmesi de, çok uluslu şirketlerin ürün satışını yani ihracatını artıran unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küreselleşmenin çok uluslu şirketlere sağladığı bir diğer üstünlük ise, yerel maliyet avantajları nedeniyle faaliyetlerini farklı coğrafi bölgelerde gerçekleştirme şansı sunmasıdır. Günümüzde birçok işletme bu yolu kullanarak maliyet avantajı elde etmekte ve rekabet gücünü artırmaktadır.

Sponsor Reklamlar

Tüm bu açılarda baktığımızda küreselleşme çok uluslu şirketlere büyük avantajlar sağlayan ve onlara zaman, mekan konusunda özgürlük sağlayan bir gelişme gibi görünse de bu şirketlerin küresel pazarda varlıklarını sürdürebilmeleri için hiç bitmeyen kıyasıya bir rekabet içinde oldukları unutulmamalıdır. Bu acımasız ortamda doğru kararlar almayan ve gelişmeleri yakalamakta geciken işletmelerin varlıklarını uzun süre sürdürmeleri mümkün gözükmemektedir.

Kullanıcı Oyları
Oy Verirmisiniz ?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 6 Ekim 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

error: Content is protected !!