Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama 2019

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama 2019
Sponsor Reklamlar

İhbar Tazminatı Hesaplama 2019

* Kıdem tazminatı brüt maaş tavan tutarı (1 yıl çalışma karşılığında alınabilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı) 2019 yılının ikinci yarısı için (01/07/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında) 5.434,42 TL’dir. Hesaplama aracımız da 5.434,42 TL üzerinde brüt maaş girilmesi durumunda brüt maaşı 5.434,42 TL olarak kabul ederek hesaplama işlemi yapmaktadır.

ÖNEMLİ BİLGİ: En Yüksek Faiz

Yürürlükte Kıdem ve İhbar Tazminatı İş Kanunu

İhbar Tazminatı
İhbar Tazminatı

İş, işçi, işveren konularını ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla vardır. Ülkemizde iş kanunu ilk defa 25.08.1971 tarihinde 1475 sayılı İş Kanunu olarak kabul edilmiştir.

Sponsor Reklamlar

1971 tarihli 1475 sayılı İş Kanunu, uzun yıllar uygulama süresinde eskimiş ve çağın gereklerine cevap veremez hale gelmiştir. Çalışma hayatımızı ve bununla ilgili yasalarımızı çağdaş gelişmelere uygun hale getirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde karma nitelikte bir Bilim Kurulu teşkil edilmiş; uzun ve titiz bir çalışma sonunda yeni bir İş Kanunu Taslağı hazırlanmıştır.

Hazırlanan taslağa göre 4857 sayılı İş Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 122 ana maddeden oluşuyor.

Sponsor Reklamlar

İş Kanunu’na Göre Kıdem Tazminatı Alabilecek Kişiler

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılırken işveren tarafından 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.Maddesi gereğince ödemek zorunda olduğu bir tazminat şeklidir.

İş yasasının 24. Maddesi gereğince aşağıdaki durumlarda işçi kıdem tazminatı alarak işten çıkabilir. Ancak kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı şirkette 1 yıl boyunca işçinin çalışması gerekir. (Farklı yerlerde fakat aynı grup şirketi ise çalışılan aylar birleştirilir.)

 1. İşverenin haklı bir fesih nedeni olmadan işçinin iş sözleşmesine son vererek işten çıkarması.
 2. Kadınların “evlenmeleri” halinde evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde istifa etmesiyle kıdem tazminatına hak kazanır.
 3. Erkeklerin askere gitmesi durumunda sülüs belgesini işverene getirmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanır.
 4. Çalışan emekli oluyorsa SGK’dan emekli olduğuna dair imzalı belge ile kıdem tazminatına hak kazanır.
 5. Çalışan her ne şekilde öldüyse o kişinin yakınlarına kıdem tazminatı ödemesinin yapılması için ölen kişinin ailesinin mahkemeden yazı getirmesi ile kıdem tazminatı alınmaya hak kazanılır.

Kolay onaylanan kredi kartları

Anında Kredi Kartı Başvurusu Yıllık Ücret Ödül Para/Puan
Akbank Axess 109 TL 50 TL Başvur »
CEPTETEB Kredi Kartı 75 TL 75 TL Başvur »
Garanti Bankası Bonus Card 103 TL 55 TL Başvur »

 

* Tüm kredi kartlarını görmek ve karşılaştırmak için kredi kartı sayfamızı ziyaret edin. Ayrıca tablo internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunan kullanıcıların onaylanma verilerine göre oluşturuldu.


Çalışan İstifa Ederse Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı
İhbar Tazminatı

“İş Kanununun 24. Maddesine göre işçi aşağıdaki sebeplerden dolayı istifa ederse kıdem tazminatını alabilir.

1. Sağlık Sebepleri

 • Yaptığı işten sağlığının bozulma ihtimali,
 • Sağlığının bozulması,

2. Ahlak ve İyi Niyete Uymayan Haller

 • İşveren işçiye yalan söylerse,
 • İşveren işçiye tacizde bulunursa,
 • İşveren işçinin maaşlarını zamanında ödemezse,

( Kanunen 20 gün içinde işçinin maaşını işveren ödemek zorundadır. Bir kere geç ödeme yapılması söz konusu ise geçerli olmayabilir.)

3. Zorlayıcı Sebepler / İşverenden kaynaklı

 • İşçi, işverenden kaynaklanan bir nedenden dolayı 1 haftadan uzun süre işe gidemezse ve parasını alamazsa ve işveren işçinin gelmediği gün parasını keserse işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Bu sayılanların dışında bir durum var ise işçi kıdem tazminatını hak etmez.

İşverenin Kıdem Tazminatı Ödemeden İşçiyi Çıkarma Hakkı

İşçi, İş Kanunu’nun 25. Maddesinde belirtilen hallere uygunsa işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılabilir. 25. Maddede belirtilen haller:

1- Sağlık Sebepleri

 • İşçi özel hayatına dikkat etmeyerek ( içkiye düşkünlük, derli toplu olmayan yaşantı  vs.) üst üste 3 gün farklı günlerde 5 gün sağlık nedeni ile rapor alıyorsa,
 • İşçi bulaşıcı bir hastalığa yakalanmışsa,
İhbar Tazminatı
İhbar Tazminatı

(Yargıtay bu gibi durumlarda sağlığından dolayı olduğu için kıdem tazminatı hakkı işçiye tanıyabiliyor. Kanun ise bu hakkı vermiyor.)

2- Ahlak ve İyi Niyete Uymayan Haller

 • İşçi işverene mesleği hakkında yalan söylüyorsa,
 • İşçi işverene veya işverenin aile üyelerine hakaret ediyorsa,
 • İş yerinde çalışanlara sataşıyorsa,
 • İşçi başka bir işçiye tacizde bulunursa,
 • İşçinin işverenin güvenilirlik, doğruluk veya dürüstlüğüne aykırı davranması,
 • İşçi iş yerinde 7 günlük hapis cezasından fazla bir suç işlerse / Kullanılmıyor.
 • Aynı ay içinde işçi üst üste 2 gün farklı günlerde 3 gün haber vermeden işe gelmez ise,
 • İşçi yapmakla görevli bulunduğu görevleri yapmamakta ısrar ederse,
 • İşçinin eli altındaki malzeme, makine kendi kusurundan dolayı bozulduysa ve 30 günlük ücreti ile ödemeyecek haldeyse.

3. Zorlayıcı Sebepler / İşçiden kaynaklı

 • İşçi iş yerine zorlayıcı bir sebepten dolayı 1 haftadan fazla süre ile gelmez ise kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Kıdem Tazminatı Zaman Aşımı Süresi

Eğer tazminatsız olarak işten çıkıldıysa, çıkış tarihinden itibaren 10 yıl içinde işverenden tazminat talep edilebilir. Ödenmemesi halinde ise yasal yola da başvurulabilir.

İş Yerinin İflas Etmesi ya da Kapanması Durumunda Kıdem Tazminatı

İşyeri kapansa da işveren iflas da etse çalışanlarına kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Ayrıca alacaklılar arasında belirli tutarlar ve oranlar ile sınırlı olmak üzere ilk hak işçinindir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatından vergi olarak sadece “damga vergisi” kesilir. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplaması aylık brüt tutar üzerinden hesaplanır ve aylık brüt tutarının tavan sınırı vardır.

2019 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

2019 yılı için ikinci yarısı için (01/07/2019 -31/12/2019 tarihleri arasında) kıdem tazminatı tavanı 5.434,42 TL’dir. Yani kıdem tazminatı hesaplamasında çalışanın brüt maaşı en fazla 5.434,42 TL olarak kabul edilebilir. Ayrıca ihbar tazminatı hesaplamasında ise tavan sınır yok.

Örnek Kıdem Tazminatı Hesaplaması:

Brüt Ücret: 2.000,00 TL

Giriş Tarihi: 02.06.2015

Çıkış Tarihi: 10.08.2017

Giriş ve Çıkış Tarihi Farkı: 8 gün 2 ay 2 yıl

Çıkan sonuç gün bazında toplanır ve elle yapıldığı için +1 gün eklenir:

1 gün + 8 gün + 60 gün + 730 gün = 799 gün çalıştı. ( Normal gün hesabı)

Kıdem Günü: 799 * 30 gün /365 = 65,67 gün

Günlük Brüt Ücret: 2.000 TL/30 = 66,66 TL

Brüt Kıdem Tazminatı: 65,67 * 66,66 = 4.377,56 TL

Damga Vergisi: 4.377,56 TL * 0,00759 = 33,22 TL

Net Kıdem Tazminatı: 4.377,56 TL – 33,22 TL = 4344,34 TL

2019 yılı için tavan tazminat tutarı geçen kişi için örnek hesaplama:

Tam olarak 2 yıl çalıştığını ve brüt ücret 10.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda hesaplama için 10.000 TL değil, tavan ücret olan 5.434,42 TL kıdem tazminatı hesaplamasında baz alınacak. Sonuç olarak 5.434,42 TL * 2 = 10.868,84 TL (Damga Vergis’de çıkarılarak) kıdem tazminatı ödemesi yapılacak.

İş Kanunu’na Göre İhbar Tazminatı

İş Kanunu’nun 17. Maddesinde düzenlenen ihbar tazminatı, işverenin işçiyi çıkarmadan ya da işçinin iş yerinden ayrılmadan önce karşı tarafa haber vererek mağdur olmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir tazminat veya süredir.

İşte tarafların birbirine önceden haber vermesi gereken süreye ihbar süresi, gerekli bildirimi yapmadan işçinin çıkması ya da işverenin çıkartması durumunda ödediği bedele ihbar tazminatı denir.

İhbar Süresi ve Tazminat Tutarları

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminat tutarı
6 aydan az 2 hafta 2 haftalık brüt ücret /14 Gün
6 ay – 1,5 yıl arası 4 hafta 4 haftalık brüt ücret/28 Gün
1,5 yıl – 3 yıl arası 6 hafta 6 haftalık brüt ücret/42 Gün
3 yıl ve üzeri 8 hafta 8 haftalık brüt ücret/56 Gün

*Tazimat tutarında damga ve gelir vergisi tutarı kesilecektir.

İhbar Tazminatında Bilinmesi Gerekenler

 • Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile arttırılabilir.
 • Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
 • Sürenin tamamı boyunca iş ilişkisi sürdürülmesi zorunlu değildir. Örneğin, 2 hafta süresince bir işçiyi çalıştırmanız gerekiyorsa 10 gün çalıştırıp 4 gün ihbar tazminatı ödeyebilirsiniz.
 • İşveren ihbar tazminat süresini içeren ücreti çalışanın maaşından yasal olarak kesemez.
 • İşveren bildirim süresine ait ücreti nasıl ödeyeceğini (peşin, taksit gibi ) çalışan ile anlaşarak iş sözleşmesini feshedebilir.

İhbar Tazminatı Hak Kazanma Süresi

 • İşe alınan işçinin deneme süresi 2 aydır. Sendika varsa 4 aya kadar uzatılabilir. Bunun dışında deneme süresi 2 aydan fazla uzatılamaz.
 • Deneme süresi içerisinde fesih durumunda ihbar tazminatı gündeme gelmez. Bu yüzden çalışan deneme süresi olan 2 ayı doldurduktan sonra ihbar tazminatı hakkı kazanır.
 • İş sözleşmesinde deneme süresi yoksa işçinin 1 günlük kıdemi bile ihbar tazminatını hak etmesini sağlar. İhbar tazminatına hak kazanma şartlarını taşıyan her işçi, bir gün bile kıdemi olsa bu tazminatı alabilecektir.
 • İş sözleşmelerinin işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirtilen esaslar içerisinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmez. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenlerle feshi durumunda yine aynı bildirim süreleri geçerli olup, haksız bir nedenden dolayı sözleşmenin feshi durumunda ise işverenin ihbar tazminatı hakkı doğabilir.

İhbar Tazminatı Ödenmeyen Durumlar

 • Çalışanın istifa etmesi,
 • Çalışan işçinin emekli olması,
 • Deneme süresi içinde işverenin iş sözleşmesini feshetmesi,
 • Çalışanın ölümü, gibi durumlarda işveren çalışanın ihbar tazminatını ödemez.

İhbar Tazminatı Hak Kazanma Durumları

 • 4857 sayılı iş kanunu madde 24’e göre işçinin iş sözleşmesini derhal fesih durumları belirtilmiş durumlar; (sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, zorlayıcı sebepler)
 • İşverenin ihbar bildirim sürelerine uymadan iş sözleşmesini feshetmesi,

İş Kanunu’na Göre İş Arama İzni

İhbar Tazminatı
İhbar Tazminatı

İşveren iş sözleşmesini sonlandıracak personeli ihbar tazminatı süreleri içinde her gün için 2 saat iş arama izini vermek zorundadır. İş arama izni işveren tarafından verilmiyorsa bu durumda işveren personelin 2 saatlik ücretini %100 zamlı olarak hesaplayıp ödemek zorunda. Ayrıca işçi dilerse iş arama iznini toplu olarak kullanacağını işverenden talep edebilir.

İhbar Tazminatına Dâhil Edilmeyecek Ödemeler

 1. Ayni ve nakdi ödemeler,
 2. Fazla mesai ücretleri,
 3. Genel tatil ücretleri,
 4. Hafta tatili ücretleri,
 5. İkramiye,
 6. SGK Primleri,

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır ve kıdem tazminatında olduğu gibi tavan ücret bulunmaz. Ayrıca ihbar tazminatı hesaplamalarında gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır.

İhbar Tazminatı Örnek Hesaplama

Bildirim tarihinde (ihbar süresi başlamadan) işten çıkarılan bir kişi 2.000 TL brüt maaş alsın ve aynı yıl içerisinde 7 ay çalışmış olsun. Bu durumda:

Günlük Brüt Ücret: 2.000 TL / 30 gün = 66,66 TL

7 Ay Çalışan Kişinin İhbar Süresi: 28 gün

Brüt İhbar Tazminatı: 66,66 * 28 = 1.866,48 TL

Gelir Vergisi Kesintisi:  1.866,45 * %15 = 279,96 TL (Vergi dilimleri sayfanın sonunda mevcut.)

Damga Vergisi Kesintisi:  1.866,45 TL * 0,00759 = 14,16

Kesintiler Toplamı: 279,96 + 14,16 = 294,12 TL

Net İhbar Tazminatı: 1.866,45 TL – 294,12 TL = 1.572,33 TL

Not: Toplam brüt ücret yıl içerisinde 14.000 TL olduğu için %15 vergi dilimi uygulanmıştır.

2019 Yılı Vergi Dilimleri

Yıllık Toplam Kazanç  Vergi Dilimi
14.800 TL’ye kadar % 15
14.800 TL- 34.000 TL arası (14.800 TL’ye kadar %15 uygulanacak) % 20
34.000 TL -80.000 TL arası (14.800 TL’ye kadar %15 / 14.800 TL-34.000 TL arası %20 uygulanacak) % 27
80.000 TL üzeri (14.800 TL’ye kadar %15 / 14.800 TL-34.000 TL arası %20 /34.000 TL-80.000 TL arası %27 uygulanacak) % 35

Kullanıcı Oyları
Oy Verirmisiniz ?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 30 Ekim 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

error: Content is protected !!