İhtiyaç Kredisi Hesaplama

İhtiyaç Kredisi Hesaplama
Sponsor Reklamlar

İhtiyaç Kredisi

Finans kurumları ve bankaların müşterilerine ticari amaçlı yatırımları dışındaki ihtiyaçları için sundukları belirli bir vadeye ve tutar limitine ait kredi türü olarak tanımlanan ihtiyaç kredisi hesaplama dönemsel maddi sıkıntıları aşabilmek, ihtiyaçları yerine getirebilmek için kullanılmaktadır. Günümüzde insanlar eş dosttan borç istemektense bankadan kredi çekmeyi daha kolay ve sıkıntısız olarak kabul etmektedirler. Özellikle küçük sıkıntıları giderebilmek için başvurulacak en kolay yollardan biri ihtiyaç kredisidir. Geçtiğimiz günlerde çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile ihtiyaç kredisi için vade süresi 48 aya kadar uzatılarak halka ödeme kolaylığı sağlanmaya çalışılmıştır.

Hukuki Koşullar

İhtiyaç kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve sözleşmenin bir nüshasının müşteriye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede yer alan kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Sözleşme kapsamında verilen kredi tutarı, faiz ve diğer etmenlerle birlikte toplam borç tutarı, faiz oranı, ödeme tarihleri, istenecek teminatlar, gecikme faizi oranı, borçlunun temerrüde düşmesinin (borcunu ödeyememesinin) hukuki sonuçları ve kredinin önceden kapatılabilmesinin şartları yer almak zorundadır.
İhtiyaç kredisi veren kurum, taksitlerden birinin veya birkaç tanesinin ödenmemesi durumunda kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahip ise bu hak ancak tüketiciye uyarı gönderilerek ve belirli bir süre vererek yerine getirilebilir. Bu uyarıya muacceliyet denir. Eğer bu uyarılara rağmen tüketici aldığı ihtiyaç kredisi ödemesini zamanında ödemezse kredi veren banka toplam borç miktarı üzerinden idari ve icrai takip başlatabilmektedir.

İhtiyaç Kredisi Hesaplama 2019

İhtiyaç kredisi alan kişi toplam borcunu vadesi gelmeden önce kapatmak isteyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir veya daha fazla taksit için de ödeme yapabilir. Bu iki durumda da kredi veren kurum, ödenen miktara göre komisyon ve faiz indirimi yapmak zorundadır. Bu indirimin ne tutarda olacağını, usul ve esaslarını bakanlık belirler.
Kredi veren kurumun, ihtiyaç kredisi belirli bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartıyla vermesi durumunda, satılan malın ve hizmetin hiç ya da zamanında teslim edilememesi durumunda ihtiyaç kredisi veren tüketiciye karşı müteselsilen (satıcı ile  birlikte ) sorumlu tutulur.
İhtiyaç kredisi alınırken bankaların bu krediyi bir kıymetli evraka (çek, senet vb) bağlaması ya da krediyi kıymetli evrakı kabul etmek şeklinde teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen krediyi kullanandan bir kıymetli evrak kabul edildiğinde, tüketici bu evrakı ihtiyaç kredisi veren kurumdan geri istemek hakkına sahiptir. Ayrıca bu evrakın ciro edilerek kullanılması durumunda tüketicinin uğradığı zararı kredi veren tazmin etmekle yükümlüdür.

Findeks Kredi Risk Notu

İhtiyaç kredisi başvuruları bankaların internet sitelerinden bu iş için tahsis ettikleri SMS irtibat numaralarından ve cep telefonu uygulamaları aracılığı ile yapılabilir. Bu başvurularda öncelikle yapılan işlem ön onay olarak ifade edilir. Banka sizden tc kimlik numaranızı alarak bu numarayı Kredi Kayıt Bürosu (KKB) sisteminde sorgular. Kredi kayıt Bürosu birçok bankanın iştiraki ile kurulmuş ve mevcut tüm Türk bankalarının müşterileri ile olan kredi ve kredi kartı işlemlerini kayıt altına alan bir veri tabanına sahiptir. Bu sistemde hangi bankadan hangi tarihte ne kadar kredi kullandığınız ve bu kredilerin ödemelerini zamanında yapıp yapmadığınız yer almaktadır. Ödemelerini düzenli yapmayan bireyler sistem üzerinde yapılan değerlendirme ile puan kaybederler. Kredi risk notu olarak isimlendirilen bu puanlar sizin finansal kimliğinizi açığa çıkarır. Böylece borcuna sadık bir müşteri iseniz bankaların size kredi ve kredi kartı vermesi kolaylaşır. Borçlarını ödemede düzensizlik yaşayanlar ise yeni kredi ve kredi kartı almakta zorluk yaşarlar.
Kredi risk notu 0 (çok riskli) ile 1900 (çok iyi) değerleri arasındadır. Çok riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olmak üzere 5 kategoriye ayrılmıştır. Türkiye kredi risk not ortalaması 1450’ dir. Yani Türkiye nüfusunun yaklaşık %40’ ı bankalar ile ilişkilerinde sıkıntı yaşamakta ve ödemelerini düzenli yapamamaktadır. Bu nedenle  bu kurumların kendi sermayelerini garanti altına alma ihtiyacı yaşaması oldukça normaldir. Kredi risk notunuzu findeks web sitesi üzerinden açacağınız bir hesap ile öğrenebilir ve bankalara başvurmadan önce durumunuzu gözden geçirebilirsiniz.
Kredi risk notu değeri ayrıca alacağınız kredilerde kullanılabilecek faiz oranlarını da belirler. Bankalar riskli müşterilerine ihtiyaç kredisi verirken daha yüksek faiz oranlarını tercih ederken, risk potansiyeli düşük müşteriler daha uygun maliyetli krediler alabilmektedir.
Ayrıca yüksek kredi notuna sahip bireyler gelir belgesi ibraz etmeden de kredi kullanabilmektedirler. Bankaların başvuranlardan gelir belgesi istemesi tahsilatlarının akıbetini netleştirmek için gereklidir. Ayrıca bankalar ve finans kurumları gerekli gördükleri durumlarda ipotek, teminat ve kefil talebinde de bulunabilirler. Bu talepler talep edilen kredinin miktarına, vadesine ve talep edenin ekonomik durumuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.

İhtiyaç Kredisi Alabilmenin Şartları

  • Belirli bir sabit geliri olan bireyler ödemelerini daha kolay yapmakta bu da bankayı tahsilat konusunda sıkıntıdan kurtarmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişiler, çalıştıkları işyerlerinden alabilecekleri maaş bordroları ile gelir ispatını yapabilmekteyken, ticari işletme sahipleri 3 aylık beyannamelerini bankaya sunmak durumundadır. Kira geliri sahibi olanlar ise bankaya sunacakları gelir beyannameleri ile ihtiyaç kredisi Genel olarak bankalar vergi levhanızda kar görünmesini veya SGK kaydınızın en az 3 aydır aynı iş yerinde olmasını tercih ederler.
  • Kanunen kredi kullanabilmek için 18 yaşının doldurulması gerekmekle birlikte bankalar 20 yaş üstü müşterilerine kredi vermeyi tercih etmektedirler.
  • Bankalar ile geçmişteki çalışmalarınızın yani yukarıda belirttiğimiz üzere kredi notunuzun yüksek olması ihtiyaç kredisi almanızı kolaylaştıracaktır. Geçmişte ödeyemediğiniz krediler nedeniyle idari takibe düşmüş olmanız durumunda kredi almanız oldukça zorlaşacaktır.
  • İhtiyaç kredilerinde ipotekli kredi kullanmanız durumunda eş rızası şartı bulunmaktadır. Ayrıca kefil talep edildiğinde, kefil olarak seçtiğiniz kişinin de eş rızası alması gerekmektedir. Bu kanuni düzenleme 2015 yılında yürürlüğe girmiş durumdadır.
  • İhtiyaç kredileri 2016 yılında yürürlüğe giren bir düzenleme ile artık 48 aya kadar vadelendirilebilmektedir. Bu düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin bankalara başvurması yeterlidir.
  • İhtiyaç kredisi başvurusunda hane halkı geliri, gelir ispatı olarak kullanılamaz. Ancak hane halkı kefil olarak kabul edilebilir. Gelir belgesi olarak krediyi çekecek kişinin kendi geliri sunulmalıdır.
  • Bankalar gelir belgenizi resmi evrak olarak sunmanızı tercih ederler. Resmi evrak olarak sunulmamış gelir belgesi işleme sokulamaz.
  • Her bankada bu uygulama geçerli olmamakla birlikte, resmi olarak beyan ettiğiniz gelirin en fazla %50’ sine kadar taksit ödeyebilirsiniz. Aylık ödeyeceğiniz taksitler gelirinizin yüzde ellisinden fazla olması durumunda kredi tutarında düşürülmeye gidilebilir.

İhtiyaç Kredisi Çeşitleri

İhtiyaç kredileri belirli isimler altında ve farklı kampanyalar ile verilebilen kredilerdir. İhtiyaçlar ve taleplerin farklılık arz etmesi kredi çeşitlerine de yansımış ve farklı niteliklerde krediler oluşmasına neden olmuştur.

İpoteksiz İhtiyaç Kredisi Çeşitleri

Bu krediler en fazla 48 ay vade ile kullanılabilen, ihtiyaç kredisi çekerken herhangi bir ipotek gösterme zorunluluğu taşımayan kredilerdir. Kredi üst limitleri ve faiz oranları kampanyalara ve kişilerin gelir durumuna göre değişiklik arz etmektedir. Belirli dönemlerde farklı niteliklere sahip çeşitleri olabildiği gibi sürekli olarak bankalar tarafından kullandırılabilen çeşitleri de mevcuttur.
Borç birleştirme kredisi: son dönemlerde en fazla kullanılan ihtiyaç kredisi çeşitlerinden biri olan bu kredi de farklı bankalara olan aynı nitelilkteki borçların tek bir bankanın çatısı altında birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece ödeme takibi kolaylaşmakta ve işlemler hızlanabilmektedir. Fakat farklı tür kredi borçları birleştirmeye tabi tutulamaz. Örneğin a bankasındaki konut krediniz ile b bankasındaki tüketici krediniz borç birleştirme kredisinden yararlanamaz. Çünkü bu kredilerin vergi oranları farklılık göstermektedir.
Eşya Kredisi: banka şubelerinin yanında anlaşmalı beyaz eşya bayileri ve teknoloji mağazaları aracılığı ile de kullanılabilen bu krediler özellikle cep telefonlarına uygulanan kredi kartı taksitlerinin iptal olması nedeniyle son dönemlerde oldukça yaygınlaşmış bir ihtiyaç kredisi türüdür. Genellikle düşük tutarlı ve kısa süreli olarak verilen bu kredilerde hayat sigortası ve dosya masrafı ücreti talep edilmeyebilmektedir.
Evlilik Kredisi: yeni evlenecek çiftlerin bu süreçte maddi yüklerine destek olmak amacıyla hazırlanmış bir ihtiyaç kredisi türüdür. Özellikle evliliğin ilk aylarında oluşan maddi yükler nedeniyle 3 ay ertelemeli olarak kullandırılabilen seçenekleri bulunmaktadır.
Tatil Kredisi: yaz aylarında veya uzun tatil dönemlerinde bankalar tarafından düzenlenen bir ihtiyaç kredisi türüdür. Kısa vadeli kullanımlarda cazip imkanlar sağlamakla birlikte bazı kurumlarda taksit erteleme imkanı da bulunmaktadır.
Bayram kredisi: bayram dönemlerinde artan nakit ihtiyaçları kapatabilmek amacıyla çıkarılan yine kısa vadeli kullanımlarının yaygınlaştığı bir kredi türüdür. Bayram ziyareti masraflarını karşılamak isteyen bireyler bu kredi yoluna başvurabilir.
Bedelli Askerlik Kredisi: son yıllarda askerlik hizmetinin karşılığını belirli bir miktar tutarda devlete ödeme yaparak askerlik hizmetinden muaf olmak isteyen erkek bireylere sunulan bu kredi türü devletin bedelli askerlik duyurusu yapması ile ortaya çıkar. Bireyler askerlik için ödemeleri gereken tutarı kredi çekerek bu borcu zamanla bankaya ödemeyi tercih etmektedirler. Bu da oldukça çok kullanılan bir kredi türüdür.
İpotekli İhtiyaç Kredisi:
İhtiyaç kredisi 
çekme işlemi esnasında konut teminatı göstererek gerçek kişilerin kullanabildiği, bankacılık sigorta ve muamele vergisinden muaf olan (%5) bir ihtiyaç kredisi türüdür. Bankalar yasal olarak konut değerinin %50’ sinden fazla olmamak ve 36 ay vadeyi aşmamak koşulu ile bu krediyi kullandırabilmektedirler. Çeşitli finansman kuruluşlarında ise 10 yıla varan vadelerde çeşitleri bulunmaktadır. Ancak ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilmek için ipotek olarak gösterilecek yerin tapuda mesken olarak görünmesi (yani konut olması) ve tapu kaydının krediyi kullanacak kişi adına olması gerekmektedir.
İpotek verme işlemi sırasında Tapu Dairesinde eş rızası verilmesi bu kredinin şartlarından biridir. 2015 yılında yapılan bir düzenleme ile evli kişilerin eşlerinden habersiz konutları üzerine ipotek vermesi yasaklanmıştır.
İhtiyaç kredisinde Yeniden yapılandırma İşlemi
Bankalar ve finans kurumlarından almış olduğunuz ve ödemesine devam ettiğiniz ihtiyaç kredisiiçin yeniden yapılandırma işlemi yaparak kredinizin vadesini, faiz oranını, para birimini, ve ipotek durumunu değiştirebilirsiniz. Bu işlemi krediyi kullandığınız bankadan yapabildiğiniz gibi başka bir bankadan da gerçekleştirmeniz mümkündür.
Yeniden yapılandırma işlemi özellikle taksitlerin çok gelmeye başlaması, gelir durumunun düşmesi durumunda büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede vade planı uzatılarak daha düşük aylık ödeme tutarları ile ödemelerinizi kolaylaştırmanız mümkündür.
Ayrıca değişen faiz oranları, ekonominin iyiye gitmesi ile güncelleme imkanı yapmanızı sağlar. Bu sayede mevcut kredinizi yeniden yapılandırarak masraflarınızı azaltmanız toplam borç miktarınızı düşürmeniz mümkündür.
Kısa vadeli ihtiyaç kredisi bankaların tahsilat prensipleri nedeniyle yapılandırma işlemi çok büyük bir avantaj sağlayamamaktadır. Bankalar müşterilerinden borçlarını tahsil ederken ilk aylarda faizleri son aylarda ana parayı alma yöntemini kullanmaktadırlar. Bu sebeple ilk aylar ödemeniz gereken faiz tutarının çoğunluğunu ödemiş olursunuz. Ayrıca bankalar bazı kredilerde erken ödemeye karşı sistemlerini güvence altına alarak erken ödeme cezası çıkarabilirler. Bu da yapmak istediğiniz işlemin sizin için daha maliyetli olmasına neden olabilecektir.

Kullanıcı Oyları
Oy Verirmisiniz ?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 25 Eylül 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

error: Content is protected !!