Ceviz Desteği Nasıl Alınır? 2019 Şartları Nelerdir?

Ceviz Desteği Nasıl Alınır? 2019 Şartları Nelerdir?
Sponsor Reklamlar

Ceviz Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Nasıl Alınır

Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılan başvurular değerlendirilerek, projelerin analizleri sonrasında ceviz yetiştiricilerine devlet desteği verilmektedir. Desteğin verilebilmesi için bazı şartlar ve belgeler gereklidir. Bu belgeleri temin ettikten sonra başvuruyu kabul eden kuruma müracaat etmeniz durumunda ceviz yetiştiricilerine devlet alabilirsiniz…

Ceviz Yetiştiriciliği Nedir?

Ülkemizde uygun koşullarda toprağa sahip olan bölgelerde yapılan çalışmalar ile ceviz ağaçları elde edilmesine ceviz yetiştiriciliği denilmektedir. Organik maddede zengin olan topraklarda ve orta, ince tekstürlü killi kumlu topraklarda kökler daha derine gittiği için ceviz yetiştiriciliğine daha uygundur.

Devlet Desteği 2019 İçin başvurular Nereye Yapılacak

Bu özelliklere sahip olan topraklardan yetiştirilen ağaçlar güçlü bir şekilde gelişmektedir. Türkiye’de son 10 yılda çok karlı bir yatırım aracı haline gelen ceviz yetiştiriciliği, dünyada ve ülkemizde hızla ceviz tüketiminin artması sebebi ile daha karlı bir hale gelmektedir. TUİK rakamlarına göre ülkemizde 185 bin ton civarında ceviz üretimi yapılmaktadır. Ancak hızla artan ceviz tüketiminin karşılanamadığı da bilinmektedir.

Sponsor Reklamlar

 

Ceviz Yetiştiricilerine Devlet Desteği Nasıl Alınır?

ceviz devlet desteği 2019
ceviz devlet desteği 2019

Yerli üretimi desteklemek amacı ile çiftçilere ceviz yetiştiriciliği desteği verilmektedir. Bu nedenle üreticiler devlet desteğiyle tarımsal faaliyetlerini geliştirmek istiyorlarsa destekleme başvurusunda bulunabilirler. Başvuru için gerekli belgeler hazırlanarak, Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine müracaatta bulunulması gereklidir.

Sponsor Reklamlar

Sonrasında Tarım İl Müdürlüklerine yapılan bu başvuru projelendirilecektir. Projelendirme aşamasının ardından ise ceviz ekeceğiniz bölgede toprak analizi yaptırılmaktadır. Ekim yapacağınız alanın büyüklüğü, elektrik ve su ile ilgili durumu, cinsi, dikim sıklığı gibi durumları değerlendirilmektedir. Ceviz yetiştiricilerine devlet desteğiverilebilmesi için yapılan analizler sonrası uygun görüldüğü taktirde çiftçiye kredi verilmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİ: En yüksek faiz veren banka 2019

Ceviz Yetiştiriciliğine Devlet Desteği ve Faizsiz Tarım Kredisi

Destek kredisinin verilmesindeki en büyük amaç; ülke içerisindeki ceviz üretimi arttırmak ve ağaçlandırma çalışmalarında katma değeri yüksek meyveli çeşitlere yönelmektir. Ayrıca kırsal alanda ekonomik faaliyetler için çeşitlendirme sağlamak ve bu alanlarda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin yükselmesini sağlamakta cevize destek sağlanmasının sebepleri arasındadır. Başvuru adımları maddeler halinde inceleyebilmeniz için sıraladık:

  • Ceviz yetiştiriciliği için Tarım İl veya İlçe Müdürlüğüne gidilerek şahsen başvuru yapılır.
  • Yukarıda belirttiğimiz kısaslarda projelendirme yapılır.
  • Toprak analiz koşulları çerçevesinde analiz tamamlanır.
  • Bahçe büyüklüğü, su durumu, elektrik durumu, dikim sıklığı gibi çeşitli durumlara bakılarak karar verilir.
  • İlgili kurum tarafından desteklemenin verilmesine karar verildikten sonra krediniz ödenir.

Ceviz Yetiştiricilerine Devlet Desteği İçin Şartlar Nelerdir?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı son yıllarda ağaçlandırma çalışmaları kapsamında cevize ayrı bir önem vermektedir. Bu nedenle cevizde ağaçlandırma oranının artması ve ülkemizdeki ceviz tüketim miktarının ülke içinde karşılanabilmesi için devlet desteği sağlanmaktadır. Ancak destekten yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonrası projelendirme yapmaları gereklidir. Çünkü desteğin ödemeleri bu proje dahilinde yapılan harcamalar karşılığında verilmektedir.

Devletin Verdiği Ceviz Yetiştiriciliği Hibe Desteği Nasıl Alınır

Bunun için de iş planınızı hazırlayarak, Tarım İl Müdürlükleri tarafından onaylanması için müracaatta bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzu inceleyen kurumun kabul etmesi halinde ödemeniz gerçekleşir. Ayrıca ödemelerin yapılan işleri karşılığı olarak faturaların ibraz edilmesi ile yapıldığını unutmayınız. Devlet desteklerinin suiistimal edilmemesi için faturalandırılmanın gerekliliği doğru bir uygulamadır.

Ceviz Yetiştiricilerine Ne Kadar Devlet Desteği Yapılacak?

Tarımsal faaliyetlerini genişletmek amacıyla devlet desteği almaya karar veren çiftçiler, dönüm başına ne kadar kredi verildiğini merak ediyor. İlgili kurumlar tarafından ceviz yetiştiriciliği için ödeme yapılması onaylanırsa, dönüm başına bin lira civarında kredi alınabilmektedir. Bu kredinin geri ödemesi ise 15 yıl sonrayapılıyor. Söz konusu sürenin sonunda ödemeler tek seferde geri alınmaktadır. İptal edilen krediler ile ilgili mevzuatların değişkenlik gösterdiği de unutulmamalıdır.

Ceviz Fidanı Hibe Desteği

Ceviz yetiştiriciliği sektörüne patlama düzeyinde bir ilgi olduğu için devlet teşvikleri haricinde bankalarda kredi verebilme yarışına girdi diyebiliriz. Bu nedenle devlet desteği koşullarını karşılamayan çiftçiler, mali durumları sebebiyle üretimlerini arttıracak çalışmalar yapamıyor ve kredi kullanmak istiyorsa çeşitli banka desteklerini de değerlendirebilirler.

Örneğin Ziraat Bankası’nın küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere kredi imkanı sunduğu bilinmektedir. Ancak Ziraat Bankası’nın yıllık uyguladığı faiz oranlarını incelerseniz, ağaçlandırma çalışmaları için devlet tarafından verilen kredilerin Ziraat Bankası faiz oranlarından neredeyse yedide bir oranında daha uygun faizlerle kredi sağladığını fark edeceksinizdir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:  Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Numarası

Ceviz Yetiştiriciliği Devlet Desteği Nasıl Alınır

Ayrıca çiftçilerimiz için bir diğer alternatif ise ÇKS’ye kayıt olarak, her yıl belirlenen tarihler aralığında Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılmasıyla sertifikalı fidan hibesinden yararlanmaktır. Bu hibenin ayrıntılarını ve karşılanması gerekli olan koşullarını bulunduğunuz yerdeki Tarım Müdürlüklerinden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Ceviz Yetiştiriciliğine Devlet Desteği

Tarımsal faaliyetlerin ihtiyaç gücü yüksek olduğu ülkemizde tarımın birçok faaliyeti için devlet tarafından sunulan çeşitli hibeler ve maddi destekler mevcuttur. Bunlardan birisi de ceviz yetiştiriciliği olarak bilinmektedir. Ülkemiz hem iklim hem de coğrafi şartlar altında düşünülecek olunur ise ceviz üretimi için oldukça verimli ve uygundur. Ancak ceviz üretimi konusunda yeterli sayıda girişimci olmadığı için devlet teşvikleri oldukça cazip bir hale gelmiştir.

Aynı zamanda tarımsal ürünler konusunda dışa bağımlılığı yani ithalatı azaltıp ve buna ek olarak ise ihracatı arttırmak en azından kendi kendimize yetebilmek için ise ceviz konusunda devletin çok sayıda teşviki mevcuttur.

Devlet Ceviz Desteği Başvurusu Şartları

Devlet tarafından ceviz üretimi desteği ve teşvikleri olduğu biliniyor ancak bu teşviklerden yararlanmanın şartları nelerdir? Hangi evrakların başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekiyor? Ceviz yetiştiriciliği devlet desteğinden yararlanabilmek için öncelikli olarak Tarım İl ya da İlçe Müdürlüklerine bizzat başvuruda bulunmak gerekiyor. Devlet desteği başvurunuz orada projelendirildikten sonra ise ceviz yetiştireceğiniz bölgede toprak analizi yapılmaktadır.

Kamu tarafından yapılan toprak analizi neticesindeki ekim yapılacak tarlanın büyüklüğü, dikim alanı, elektrik ve su ihtiyacı gibi tüm kriterler göz önünde bulundurulduğu taktirde verilen kredinin miktarı belirlenip ceviz üreticisi çiftçiye kredi verilmektedir.

Dönüm Başına Ceviz Devlet Desteği Kredisi

Devlet tarafından ortalama olarak ceviz yetiştirilecek alanın dönüm başına yaklaşık 1.000 TL devlet tarafından kredi verilmektedir. Kredinin geri ödemesi ise 15 yıl sonra yapılabilmektedir. Ceviz desteği, projelenen başvurunuz kapsamında verilmektedir. Aksi taktirde sadece fikir dahilinde proje olmadan devlet tarafından ceviz desteği almanız mümkün değildir. Öncelikli olarak başvurunuzu yapıp, proje olduktan sonra analizlerin ardından devlet ceviz kredisi veriliyor.

Ceviz Devlet Desteği 2019 Nasıl Alınır?

Son dönemlerde tarımsal faaliyet açısından yetersiz kalan Türkiye, ceviz konusunda da ithalat yapmaktadır. Ceviz ithalatını azaltmak, yerli ceviz üretimini arttırmak için çiftçileri teşvik etmek için ekonominin de kalkınması açısından devlet ceviz kredisi gibi destekler çiftçiler açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Devlet ceviz desteği 2019 – 2019 adı altında bir çiftçi en fazla 500 dekara kadar destek ve hibe başvurusunda bulunabilir. Başvuruları Tarım il ya da ilçe müdürlüklerinde gerekli evrakları da bizzat kendiniz tarafından sunmak şartıyla tamamlayabilirsiniz.

 

Tarım kredileri ve bu alanda devletin verdiği hibe destekleri ile ilgili olarak daha önceki bir çok yazımızda sizlerle bilgi paylaşımında bulunduğumuz üzere; bu yazımızda da Devletin Verdiği Ceviz Yetiştiriciliği Hibe Desteği Nasıl Alınır konusunu ele almaya çalışacağız.

Devletin Verdiği Ceviz Yetiştiriciliği Hibe Desteği Nasıl Alınır

Devlet tarafından yerli üretimi desteklemek ve ülke ekonomisine katkı bulunmak amacıyla, çiftçilere bilindiği üzere bazı destekler veriyor. İşte bu desteklere bir başka örnek de, ceviz yetiştiricileri için veriliyor. Tüm üreticiler, devlet destekleri ile finansal sorunlarına çözüm bulabildikleri gibi, aynı zamanda ceviz yetiştiriciliği için de, başvuru yaparak sorunlarını büyük oranda çözebilir.

Ceviz Yetiştiriciliği Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ceviz yetiştiriciliğine hibe desteği başvuruları, Tarım İl veya tarım ilçe müdürlüklerine bizzat yapılmaktadır. Ceviz yetiştiriciliği hibe desteği almak için, projelendirme oluşturmanız gerekiyor. Yani projesi olmayan çiftçilerimizin, bir an önce bu projeyi hazırlamalarını öneririz. Bu projede cevizleri ekeceğiniz alanına toprak yapısına bakılmaktadır. Daha sonra tarlanın büyüklüğü, dikim sıklığı, elektrik-su durumu vb gibi çeşitli durumlar değerlendirilir.

Ceviz Yetiştirenlere Dönüm Başına Ne kadar Kredi Verilir?

Dönüm başına genel olarak verilen destek, 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Geri ödemeler ise, yaklaşık 15 yıl sonra alınmaktadır. Devlet destekli ceviz yetiştiriciliği hibe desteği, proje dahilinde yapacak olduğunuz harcamalara yönelik verilir. Tabi ki ilk olarak projenizin, Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından, tam not yani onay alması gerekir. Ödemeler yapmış olduğunuz işlere karşılık, fatura karşılığı yapılır.

Ceviz Yetiştiriciliği Hibe Şartları Nelerdir?

Sizlerde bu desteği alabilmek için genel olarak ilk yapmanız gereken işlem, Çiftçi kayıt sistemine kayıt olmaktır. Bu aslıdna yapılması mutlaka zorunlu bir işlemdir diyebiliriz. Her yıl 31 temmuz tarihine kadar( bu tarih genel olarak değişir ve bildirgesi Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulur) fidanları aldığınız yerden size verilecek olan belgeler, sertifakalar ile başvurmanız gerekir. İlgililer bu işlemden sonra bahçenize gelip, ekilen fidanları yerinde görüyor. Ödemeler için de, Ziraat Bankası tercih ediliyor ve tam bir yıl sonra ödeme sizlere gönderiliyor.

Neden destek veriliyor?

Ceviz ithalatı yapan Türkiye’nin ceviz üretim miktarını tamamen arttırmak, ağaçlandırma çalışmalarında katma değeri tamamen yüksek olan meyveli çeşitlere yönelmek , ülke ekonomisine katkı sağlamak, kırsal alanda faaliyetlerin gelişmesi için, tüm çiftçilerimize gerekli şartların sağlanması durumunda, ceviz yetiştiriciliği hibe desteği verilmektedir. Bu desteği almak isteyen çiftçilerimizin, yazımızı detaylı olarak okumasını öneririz.

Kullanıcı Oyları
Oy Verirmisiniz ?
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 1 Kasım 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

error: Content is protected !!