Banka Teminat Mektubu Nedir

Banka Teminat Mektubu Nedir
Sponsor Reklamlar
Bankalar çalışma prensibi olarak toplumun her kesimine hizmet etmekle yükümlüdürler. Ancak bankalar her zaman zengin olan müşterileri kendilerine çekmek isterler. Çünkü müşterinin maddi durumu ne kadar iyi olursa o kadar yüksek meblağlı işlem apacağı anlamına gelir.

Banka Teminat Mektubu Örneği

EK : KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

KESİN VE SÜRESİZ

Sponsor Reklamlar

…../…../20….

 

Sponsor Reklamlar

……………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri gereğince ÖTV iadesinden yararlanacak olan;……………………………………………………. adresinde yerleşik  …………………………………….  firmasına ödenecek, ……. / 20..dönemine ait ÖTV iadesine teminat oluşturan, bu teminat mektubu ile …………. TL (…………. Türk Lirası) ödeme konusunda, Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız vergi dairenize veya vergi daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

Tarih ve İki Yetkilinin İmzası

 

 

…………… Bankası A.Ş.

…………. Şubesi

 

NOT: Banka adına imza koyan yetkililerin adı, soyadı ve unvanları banka kaşesi altında okunaklı olarak yer alacaktır.

 

Bu sebeple zengin kişileri seçtikleri gibi zengin olan kurumsal şirketleri de müşterileri arasına eklemek isterler ve bu müşterileri çekmek için çeşitli düzenlemeler sağlarlar.  Banka teminat mektubu da bankaların sunduğu bu düzenlemelerden birisidir. Kişilerin girecekleri bir ihale, yeni bir iş ortaklığı gibi işlemlerinde bir bankayı kendilerine kefil olarak göstermeleri için çalışmış oldukları bankadan resmi olarak aldıkları kağıda banka teminat mektubu denir.

Banka Teminat Mektubu Ne İşe Yarar?

Banka teminat mektupları genellikle ihalelerde, ihale taraflarına verilir. Amacı ise ihaleye giren kişinin bunu kaldırabilecek maddi yeterlilikte olduğunu kanıtlamaktır. Genellikle ihalelerde işi veren taraf işi almak isteyen taraftan banka teminat mektubu ister. Çünkü işi veren taraf işin yarım kalmasını ya da ihalede bir sorun çıkmasını istemez. Bu sebeple işi alacak kişilerde bankadan birebir aldıkları teminat mektubunu bir nevi aldıkları işi yapabileceklerine, maddi yüklerini kaldırabileceklerine dair bir kanıt olarak sunarlar. Banka teminat mektubu ile girilen işlerde bir sorun çıkması dahilinde iş veren mağdur olmayacak ve artık banka ile muhatap olacaktır. Kısacası banka teminat mektubu büyük ölçekli projelerde iş vereni koruma altına alan bir sistemdir.

Banka Teminat Mektubu Nasıl Temin Edilir?

Bir bankadan teminat mektubu almak için üç kişi gereklidir. Bunlar işi veren kişi lehtar, işi alan kişi muhatap ve muhatap adına maddi teminatı gösteren bankalardır. Bankaların problem yaşayacağını düşündükleri kişilere teminat mektubu vermeyeceğini de unutmamak gerekir. Bu süreçte banka kişiye kefil olacağı için böyle bir sorumluluğu almaz. Banka tüm araştırmaları yaparak ( kişinin kredi risk durumu, kredi kartları vb ödemeler gibi) tamamen sorun yaşamayacağı kanıtlanan kişilere teminat mektubu verir. Ayrıca banka kredi portföyü olmayan kişiler de teminat mektubu alamazlar. Teminat mektubunu ancak büyük kurum ve kuruluşların sahibi gerekli şartları sağladıkları takdirde alabilirler. Ayrıca kullanım miktarlarına göre limitli ya da limitsiz banka teminat mektubu çeşitleri de yer almaktadır.

Kullanıcı Oyları
Oy Verirmisiniz ?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 25 Eylül 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

error: Content is protected !!