Avrupa Birliği Hibe Nasıl Yapılır?

Avrupa Birliği Hibe Nasıl Yapılır?
Sponsor Reklamlar
Avrupa Birliğikatılım öncesinde yapılan mali yardımlar kapsamında, sivil toplum kuruluşları (meslek odaları ticaret ve sanayi odaları, dernekler, üniversiteler, birlikler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilmiş olan projeleri Hibe Programı  adı verilen bir yöntem ile finanse etmektedirler.
Hibe programı, hâlihazırda duran, katılım öncesi olan mali yardım aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde, merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelerin içerinde yer almaktadır.  Söz konusu proje alanındaki AB çalışmalarına, sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını desteklemek amacı ile oluşturulmuş bir uygulamadır. AB Hibe Programlarına Başvuru ile Ülke genelinde tespit edilen tüm sorunlara çözüm bulmak amacı ile geliştirilmiş olan   hibe programlarının etkileri ve sonuçları, hibe programı adı altında finanse edilmekte olan  mikro projeler ile daha geniş bir alana yayılabilmektedir.
Aynı şekilde, mevcut sorunların çözümüne yönelik yapılan öneriler,  daha geniş bir kitle tarafından dile getirilebilmektedir. Hibe Programları‘nın objektif ve şeffaf uygulanmasını elde etmek üzere, duyuru başvuru değerlendirme görevi Hazine Müsteşarlığı‘na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)  ‘ ne bağlı olarak faaliyet gösteren İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program geneli (İKG Pro) tarafından yürütülmektedir.
Bu nedenle projelerin, Avrupa Birliği’nin merkezi olan Brüksel‘e ya da herhangi bir AB ülkesinde ki herhangi bir Avrupa Birliği kuruluşuna gönderilmesi gerekmemektedir.
Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgiler
Katılım öncesi,  mali yönden yapılan yardımlar kapsamında, sivil toplum kuruluşları  (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, vb.) tarafından geliştirilen projeler Hibe Programı adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. AB Hibe Programı, hâlihazırdaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde, merkez düzeyinde ki kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Müsteşarlıklar vb.) tarafından geliştirilmiş olan projelerin içerinde yer almakta olan ve bu proje kapsamında yer alan AB uyum çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını desteklemek amacı ile oluşturulmuş bir uygulama sistemidir.

Avrupa Birliği Hibe Programlarının Uygulanma Yöntemi

Hibe Programına proje ile başvurma işlemi, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin ya da İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi’nin yapmış olduğu teklif çağrısı duyurusu ile başlamakta, yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. Sivil toplum kuruluşları AB Hibe Programının uygulanma konusuna bağlı olarak geliştirdikleri projeleri, hibe rehberinde belirtilen başvuru süresi içerisinde sözleşme makamına tevdi etmek durumundadırlar. Aksi halde Hibe Programından faydalanma şansını yitireceklerdir. Hibe Programları için, yapılan proje başvuruları, genel olarak Türkçe olarak hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Ancak, bazen projeler İngilizce olarak hazırlanmak durumundadır. Hibe Programları kapsamında her bir proje için sağlanan hibe desteğinin miktarı, yapılan hibe programının bütçe ve amacına göre değişebilmektedir. Hibe Programları için düzenli bir duyurma zamanı bulunmamaktadır. Hibe programları proje sahibi kişi ya da kişilerce geliştirildikten sonra MFİB/İKG Pro aracılığıyla duyuru için hazır hale getirilir. Dolayısı ile projelerini geliştirmek isteyen, birçok sivil toplum kuruluşlarının, belirli sıklıklarda (örnek olarak, haftada bir kere) MFİB/İKG Pro tarafından yapılmakta olan çağrıları,  internet sayfası aracılığı ile takip edilmesi gerekmektedir. Hibe Programları ile ilgili ilanlara AB Bakanlığı’nın internet sayfası aracılığıyla da ulaşılmaktadır. Fakat Avrupa Birliği Bakanlığı kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu tüm ilanları yapmaktadır ve proje için gelen her başvuruyu kabul etmemektedir.

Desteklenen Projelerde Aranan Öncelikler

  • Etik ve yolsuzlukla ilgili, tüm kamu hizmetlerinden yararlananların farkındalık seviyesinin yükseltilmesi
  • Halkın genelinin bilgilendirme faaliyetleri
  • Özel sektörde, bütün kamu hizmetlerinden yararlananların, farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler
  • Kamu sektörünün, farkındalık düzeyini artırmaya yönelik faaliyetler
  • Kamu hizmetlerini kullanan bazı grupların, etik ve etikle ilgili konularla ilgili birçok yasal düzenlemeler konusunda eğitilmesi
  • Etik konular ve yolsuzlukla ilgili lobi çalışmaları ve savunuculuk
  • STK ‘ ların yolsuzluk ve etik konular ile ilgili, izleme kapasitelerinin artırılmasına yönelik yapılan faaliyetler
  • Yerel ve ulusal düzeyde ki lobi faaliyetleri
  • Yolsuzluk ya da etik olmayan davranışlar sonucu zarar görmüş olan kişilere hukuki destek ya da danışmanlık faaliyetleri
  • Etik konusu alanında görev yapan STKlar, kamu kurumları ve özel sektör arasında ki işbirliğinin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik yapılan faaliyetler olarak AB hibe ve proje kapsamında desteklenenler bu şekilde belirlenmiştir.

Kullanıcı Oyları
Oy Verirmisiniz ?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 4 Ekim 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

error: Content is protected !!