2019 Dolar Tahmini (Merkez Bankası)

2019 Dolar Tahmini (Merkez Bankası)
Sponsor Reklamlar

Dolar tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Fiyat Maks Min
25.10 Perşembe 5.64 5.72 5.56
26.10 Cuma 5.70 5.79 5.61
29.10 Pazartesi 5.71 5.80 5.62
30.10 Salı 5.73 5.82 5.64
31.10 Çarşamba 5.68 5.77 5.59
01.11 Perşembe 5.72 5.81 5.63
02.11 Cuma 5.77 5.86 5.68
05.11 Pazartesi 5.76 5.85 5.67
06.11 Salı 5.74 5.83 5.65
07.11 Çarşamba 5.74 5.83 5.65
08.11 Perşembe 5.69 5.78 5.60
09.11 Cuma 5.70 5.79 5.61
12.11 Pazartesi 5.68 5.77 5.59
13.11 Salı 5.71 5.80 5.62
14.11 Çarşamba 5.70 5.79 5.61
15.11 Perşembe 5.70 5.79 5.61
16.11 Cuma 5.74 5.83 5.65
19.11 Pazartesi 5.77 5.86 5.68
20.11 Salı 5.79 5.88 5.70
21.11 Çarşamba 5.82 5.91 5.73
22.11 Perşembe 5.87 5.96 5.78
23.11 Cuma 5.86 5.95 5.77
26.11 Pazartesi 5.84 5.93 5.75
27.11 Salı 5.82 5.91 5.73

Dolar Tahminleri 2018 ve 2019

2019 dolar
2019 dolar

Dolar tahmini 2018 Ekim

Ay başında dolar kuru 5.94TL. Ay için azami kur 6.21. Asgari kur 5.57. Ortalama dolar kuru 5.85. Ay sonunda kuru 5.68 TL, değişiklik -4.38%.

Dolar tahmini 2018 Kasım

Ay başında dolar kuru 5.68TL. Ay için azami kur 5.82. Asgari kur 5.64. Ortalama dolar kuru 5.72. Ay sonunda kuru 5.73 TL, değişiklik 0.88%.

Dolar tahmini 2018 Aralık

Ay başında dolar kuru 5.73TL. Ay için azami kur 5.73. Asgari kur 5.54. Ortalama dolar kuru 5.66. Ay sonunda kuru 5.62 TL, değişiklik -1.92%.

Sponsor Reklamlar

Dolar tahmini 2019 Ocak

Ay başında dolar kuru 5.62TL. Ay için azami kur 5.82. Asgari kur 5.62. Ortalama dolar kuru 5.70. Ay sonunda kuru 5.73 TL, değişiklik 1.96%.

Dolar tahmini 2019 Şubat

Ay başında dolar kuru 5.73TL. Ay için azami kur 5.93. Asgari kur 5.73. Ortalama dolar kuru 5.81. Ay sonunda kuru 5.84 TL, değişiklik 1.92%.

Sponsor Reklamlar

Dolar tahmini 2019 Mart

Ay başında dolar kuru 5.84TL. Ay için azami kur 5.86. Asgari kur 5.68. Ortalama dolar kuru 5.79. Ay sonunda kuru 5.77 TL, değişiklik -1.20%.

Dolar tahmini 2019 Nisan

Ay başında dolar kuru 5.77TL. Ay için azami kur 5.98. Asgari kur 5.77. Ortalama dolar kuru 5.85. Ay sonunda kuru 5.89 TL, değişiklik 2.08%.

Dolar tahmini 2019 Mayıs

Ay başında dolar kuru 5.89TL. Ay için azami kur 6.10. Asgari kur 5.89. Ortalama dolar kuru 5.97. Ay sonunda kuru 6.01 TL, değişiklik 2.04%.

 

Dolar tahmini 2019 Haziran

Ay başında dolar kuru 6.01TL. Ay için azami kur 6.22. Asgari kur 6.01. Ortalama dolar kuru 6.09. Ay sonunda kuru 6.13 TL, değişiklik 2.00%.

Dolar tahmini 2019 Temmuz

Ay başında dolar kuru 6.13TL. Ay için azami kur 6.34. Asgari kur 6.13. Ortalama dolar kuru 6.21. Ay sonunda kuru 6.25 TL, değişiklik 1.96%.

Dolar tahmini 2019 Ağustos

Ay başında dolar kuru 6.25TL. Ay için azami kur 6.25. Asgari kur 6.06. Ortalama dolar kuru 6.18. Ay sonunda kuru 6.15 TL, değişiklik -1.60%.

Dolar aya göre tahmin 2019

Yıl Ay Başlama Maks Мin Son Ortalama Ay,% Toplam,%
2018 Ekim 5.94 6.21 5.57 5.68 5.85 -4.38% -4.38%
2018 Kasım 5.68 5.82 5.64 5.73 5.72 0.88% -3.54%
2018 Aralık 5.73 5.73 5.54 5.62 5.66 -1.92% -5.39%
2019 Ocak 5.62 5.82 5.62 5.73 5.70 1.96% -3.54%
2019 Şubat 5.73 5.93 5.73 5.84 5.81 1.92% -1.68%
2019 Mart 5.84 5.86 5.68 5.77 5.79 -1.20% -2.86%
2019 Nisan 5.77 5.98 5.77 5.89 5.85 2.08% -0.84%
2019 Mayıs 5.89 6.10 5.89 6.01 5.97 2.04% 1.18%
2019 Haziran 6.01 6.22 6.01 6.13 6.09 2.00% 3.20%
2019 Temmuz 6.13 6.34 6.13 6.25 6.21 1.96% 5.22%
2019 Ağustos 6.25 6.25 6.06 6.15 6.18 -1.60% 3.54%
2019 Eylül 6.15 6.15 5.94 6.03 6.07 -1.95% 1.52%
2019 Ekim 6.03 6.24 6.03 6.15 6.11 1.99% 3.54%
2019 Kasım 6.15 6.36 6.15 6.27 6.23 1.95% 5.56%
2019 Aralık 6.27 6.27 6.05 6.14 6.18 -2.07% 3.37%
2020 Ocak 6.14 6.24 6.06 6.15 6.15 0.16% 3.54%
2020 Şubat 6.15 6.22 6.04 6.13 6.14 -0.33% 3.20%
2020 Mart 6.13 6.18 6.00 6.09 6.10 -0.65% 2.53%
2020 Nisan 6.09 6.09 5.88 5.97 6.01 -1.97% 0.51%
2020 Mayıs 5.97 6.06 5.88 5.97 5.97 0.00% 0.51%
2020 Haziran 5.97 5.97 5.76 5.85 5.89 -2.01% -1.52%
2020 Temmuz 5.85 6.06 5.85 5.97 5.93 2.05% 0.51%
2020 Ağustos 5.97 6.18 5.97 6.09 6.05 2.01% 2.53%
2020 Eylül 6.09 6.30 6.09 6.21 6.17 1.97% 4.55%
2020 Ekim 6.21 6.25 6.07 6.16 6.17 -0.81% 3.70%

Dolar tahmini: yarın, hafta, ay.

Perşembe, Ekim 25 dolar tahmini: kur 5.64 TL, azami kur 5.72 TL, asgari kur 5.56 TL. Cuma, Ekim 26 dolar tahmini: kur 5.70 TL, azami kur 5.79 TL, asgari kur 5.61 TL. Pazartesi, Ekim 29 dolar tahmini: kur 5.71 TL, azami kur 5.80 TL, asgari kur 5.62 TL. Salı, Ekim 30 dolar tahmini: kur 5.73 TL, azami kur 5.82 TL, asgari kur 5.64 TL. Çarşamba, Ekim 31 dolar tahmini: kur 5.68 TL, azami kur 5.77 TL, asgari kur 5.59 TL.

1 hafta içinde. Perşembe, Kasım 1 dolar tahmini: kur 5.72 TL, azami kur 5.81 TL, asgari kur 5.63 TL. Cuma, Kasım 2 dolar tahmini: kur 5.77 TL, azami kur 5.86 TL, asgari kur 5.68 TL. Pazartesi, Kasım 5 dolar tahmini: kur 5.76 TL, azami kur 5.85 TL, asgari kur 5.67 TL. Salı, Kasım 6 dolar tahmini: kur 5.74 TL, azami kur 5.83 TL, asgari kur 5.65 TL. Çarşamba, Kasım 7 dolar tahmini: kur 5.74 TL, azami kur 5.83 TL, asgari kur 5.65 TL.

2 hafta içinde. Perşembe, Kasım 8 dolar tahmini: kur 5.69 TL, azami kur 5.78 TL, asgari kur 5.60 TL. Cuma, Kasım 9 dolar tahmini: kur 5.70 TL, azami kur 5.79 TL, asgari kur 5.61 TL. Pazartesi, Kasım 12 dolar tahmini: kur 5.68 TL, azami kur 5.77 TL, asgari kur 5.59 TL. Salı, Kasım 13 dolar tahmini: kur 5.71 TL, azami kur 5.80 TL, asgari kur 5.62 TL. Çarşamba, Kasım 14 dolar tahmini: kur 5.70 TL, azami kur 5.79 TL, asgari kur 5.61 TL.

Dolar kuru on-line

Euro Tahminleri 2019

3 hafta içinde. Perşembe, Kasım 15 dolar tahmini: kur 5.70 TL, azami kur 5.79 TL, asgari kur 5.61 TL. Cuma, Kasım 16 dolar tahmini: kur 5.74 TL, azami kur 5.83 TL, asgari kur 5.65 TL. Pazartesi, Kasım 19 dolar tahmini: kur 5.77 TL, azami kur 5.86 TL, asgari kur 5.68 TL. Salı, Kasım 20 dolar tahmini: kur 5.79 TL, azami kur 5.88 TL, asgari kur 5.70 TL. Çarşamba, Kasım 21 dolar tahmini: kur 5.82 TL, azami kur 5.91 TL, asgari kur 5.73 TL.

4 hafta içinde. Perşembe, Kasım 22 dolar tahmini: kur 5.87 TL, azami kur 5.96 TL, asgari kur 5.78 TL. Cuma, Kasım 23 dolar tahmini: kur 5.86 TL, azami kur 5.95 TL, asgari kur 5.77 TL.

Kullanıcı Oyları
Oy Verirmisiniz ?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 26 Ekim 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

error: Content is protected !!